สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนาม ระเบียบมส.‘ตำรวจพระ’ แล้ว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ มีการประชุมพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ โดยพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎระเบียบพระวินยาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษ ระเบียบมหาเถรฯ ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงลงพระนามในระเบียบมหาเถรสมาคม ดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

พระพรหมโมลี กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด

ที่มา ข่าวสด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมการแพทย์เปิดอบรมสั่งใช้กัญชาพร้อมกันทั่วประเทศ 27 พ.ค.
บทความถัดไปลากตั้ง 250 ส.ว. พี่-น้อง-ผอง-เพื่อน-พรรค-พวก พาเหรดเข้าสภาสูง ชูมือให้ ‘บิ๊กตู่’ !