ปลัด วธ.แนะผู้ปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตระหนักถึงหน้าที่

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 3-16 และผู้ปฏิบัติงานจ่าปี่ รวมทั้งหมด 99 คน ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่นี้อยู่เสมอ เพื่อให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล และ วธ.ที่มอบหมายหน้าที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้การสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทุกคนแต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกภาพ และปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของญาติผู้เสียชีวิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

“ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดหลักในการทำงานโดยใช้สติ และปัญญาทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สมพระเกียรติ และการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการทำงานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยพูดคุยทำความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีการซักซ้อม และทบทวนขั้นตอนต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานจริง ภารกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ลิเวอร์พูล’ จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่?
บทความถัดไป‘ชวน’ โพสต์ รำลึกป๋าเปรม ‘เมื่อมีพวกเราบางคนเดือดร้อน ป๋าช่วยเหลือด้วยเงินส่วนตัว’