‘เลขาฯกพฐ.’ ตั้งเป้า 3 เดือน ‘เด็กประถม’ ท่องสูตรคูณได้

‘เลขาฯกพฐ.’ ตั้งเป้า 3 เดือน ‘เด็กประถม’ ท่องสูตรคูณได้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องการปลูกฝังให้นักเรียนคิดเลขเป็น หรือคิดเลขในใจได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป็นนโยบายเรื่องการพัฒนาการและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนเร่งรัดพัฒนา โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้สนับสนุนสื่อนวัตกรรมเพื่อช่วยในการสอน เช่น แบบฝึกคิดเลขเร็วระดับชั้นป.1 -ป.6, ชุดแบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับชั้นป.1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนานักเรียนระดับประถมให้มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครูจะมีบทบาทสำคัญ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนให้นักเรียนคิดเลขเป็น จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียน 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 เน้นพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม กลุ่มที่ 2 เก่งคณิตศาสตร์ ให้เน้นสนับสนุนและส่งเสริม เดือนกรกฎาคม 2562 นักเรียนควรอ่านและเขียนตัวเลขฮินดู อารบิกได้ นักเรียนควรรู้จักหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก นักเรียนควรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนได้ และนักเรียนควรบวกเลขโดดได้ เดือนสิงหาคม 2562 นักเรียนควรท่องสูตรคูณได้ และเดือนกันยายน 2562 นักเรียนควรตั้งโจทย์ปัญหาการบวก การลบจากชีวิตประจำวันได้

“เรื่องการท่องสูตรคูณมีความสำคัญ ผมได้หารือในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และเห็นร่วมกันว่าสูตรคูณช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดที่เร็วขึ้น และปัจจุบันทุกโรงเรียนได้ให้นักเรียนท่องสูตรคูณอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ สพฐ.อยากจะพลิกฟื้นใหม่ให้เข้มข้นขึ้น ไม่ใช่แค่ท่องไปเรื่อยเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นมา เช่น 2×2 = 4 มีที่มาที่ไปอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของการวางฐานกระบวนการคิดเลข การคิดในใจ การคิดเลขเร็ว ผมไม่ได้จะสั่งให้ท่องสูตรคูณทั้งประเทศ แต่อยากให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป็นวิธีการที่มีความหมาย และ สพฐ.ตั้งเป้าว่าเดือนสิงหาคมนี้ หากเป็นไปได้นักเรียนชั้นประถม ควรจะท่องสูตรคูณได้ทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเรื่องนี้ สพฐ.จะส่งคณะติดตามอย่างใกล้ชิด”นายสุเทพ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘โค้ชหนึ่ง’ จับ ‘ชบาแก้ว’ แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนอุ่นเครื่องอีก 1 แมตช์ ยังมั่นใจเข้ารอบ 16 ทีมบอลโลกได้
บทความถัดไปก้างตำคอ : นายเสียม