‘วุฒิศักดิ์’ ปลื้ม ม.รามฯ ให้โอกาสทางการศึกษาคนไทยอย่างแท้จริง

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ม.ร.เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมแก่ประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่ปี 2514 ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับว่า ม.ร.เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ ที่นักศึกษาเข้าเรียนแล้ว จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์จนจบออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้นๆ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงให้กับทุกคนที่หาโอกาสเรียนหนังสือ สามารถเลือกเรียนได้ในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ทำให้พวกเขาได้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งการเรียน และการทำงาน ขอให้เชื่อมั่นว่า ม.ร.จะนำพาลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ

“รามคำแหงจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน โดยจะอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะให้คำปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังดูแลเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษา โดยจัดให้มีโครงการหอพักติดดาว เพื่อพัฒนาให้หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เป็นหอพักที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree คือเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้า เมื่อจบชั้น ม.6 นำหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด ทำให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น และมีโอกาสที่จะได้ทำงานก่อน หรือเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นด้วย” ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้หน่วยงานสุขภาพแถลงจัดงานเฮลท์แคร์ 2019 ‘เรียนรู้ สู้โรค’ ย้ายที่จัดใหม่ไปฮอลล์ 5 อิมแพค
บทความถัดไป‘ศธ.’ เร่งแก้ปัญหาเด็กนักเรียนไทยไม่มีเลข 13 หลัก 7.8 หมื่นคน