คณะวิทย์ มข.จับมือบริษัทเอกชน ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จากัด (มหาชน) บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รวมทั้ง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในการสร้าง และพัฒนานวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ Education Transformation ของอธิการบดี ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง เคยร่วมจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา จากการร่วมมือดังกล่าว จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกัน และนำมาสู่การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีระยะเวลาการดาเนินงาน 5 ปี นับจากวันที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีกรอบ และแนวทางของความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสาหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัล มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการหรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่หน่วยงานทั้ง 2 เห็นสมควร โดยมีคณะกรรมการอำนวยการร่วม ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการ และประสานงานกับหน่วยงานภายในของแต่ละหน่วยงาน และหากมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การตีพิมพ์ผลงาน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รายได้อื่นๆ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชุลมุน! รวบสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบ โดดหนีหลังบ้านหายเข้าป่า กระจายกำลังล้อม สุดท้ายไม่รอด
บทความถัดไปยูนิเซฟระดมทุน ‘ช่วยภัยไซโคลน’ จับมือ ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ จ่อลงพื้นที่โมซัมบิก