‘ทปอ.’ ถกปรับขั้นตอนทีแคส ปี’63 25 ส.ค. หวังลดเด็กสละสิทธิ-มหา’ลัยจัดการยาก

‘ทปอ.’ ถกปรับขั้นตอนทีแคส ปี’63 25 ส.ค. หวังลดเด็กสละสิทธิ-มหา’ลัยจัดการยาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงกรณีการดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้ว 5 รอบ พบว่ายังมีที่นั่งเหลือมากกว่า 2 แสนที่นั่งนั้น ว่า จำนวนที่นั่งตามที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลมานั้นเหลือที่นั่งว่างอยู่กว่า 200,000 ที่นั่งจริง แต่ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนนี้ แน่นอนและถูกต้องหรือไม่ เพราะจำนวนรับที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาให้ทปอ. กับจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับจริงนั้น ต่างกัน เพราะมหาวิทยาลัยมักจะแจ้งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับเผื่อไว้ เพราะกลัวว่าจะได้นักเรียนไม่เต็มจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ดังนั้น ในการรับสมัครทีแคส ปีการศึกษา 2563 ทปอ.จะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยส่งจำนวนที่นั่งจริงที่มหาวิทยาลัยรับ เพื่อให้ทปอ.จัดเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ต่อไป

นางเพ็ญรัตน์ กล่าวต่อว่า ภาพรวมรายละเอียดเบื้องต้น การดำเนินงานทีแคส 5 รอบ มีรายละเอียด ดังนี้ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 67 แห่ง สาขาที่เปิดรับ 4,019 สาขาวิชา จำนวนที่นั่ง 130,140 ที่นั่ง จำนวนผู้สมัคร 134,723 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก 86,760 คน มีสิทธิเข้าศึกษา 58,161 คน คิดเป็น 28.3%, รอบ 2 โควต้า เข้าร่วม 67 แห่ง เปิดรับ 5,005 สาขาวิชา 99,033 ที่นั่ง สมัคร 143,474 คน ผ่านการคัดเลือก 73,675 คน มีสิทธิเข้าศึกษา 51,043 คน คิดเป็น 24.8%, รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เข้าร่วม 62 แห่ง เปิดรับ 4,014 สาขาวิชา 134,142 ที่นั่ง สมัคร 108,121 คน ผ่านการคัดเลือก 66,480 คน มีสิทธิเข้าศึกษา 41,775 คน คิดเป็น 20.3%, รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ เข้าร่วม 70 แห่ง เปิดรับ 4,048 สาขาวิชา 122,523 ที่นั่ง สมัคร 69,440 คน ผ่านการคัดเลือก 52,315 คน มีสิทธิเข้าศึกษา 38,414 คน คิดเป็น 18.7% และรอบ 5 รับตรงอิสระ 62 แห่ง เปิดรับ 3,582 สาขาวิชา 57,248 ที่นั่ง สมัคร 29,498 คน ผ่านการคัดเลือก 21,207 คน มีสิทธิเข้าศึกษา 16,402 คน คิดเป็น 8% โดยข้อมูลนี้ยังไม่นิ่งในบางจุด แต่จะทราบข้อมูลที่แน่นอนในการแถลงข่าวการดำเนินงานระบบทีแคส ประจำปี 2562 ที่ ทปอ.จะสรุปผลการดำเนินงาน สถิติ จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา และข้อมูลสถิติอื่นๆ ในการสมัครทีแคส ทั้ง 5 รอบ ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้

“ส่วนในที่ประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน มีการหารือถึงการปรับรวมรอบ 3 และรอบ 4 หรือไม่นั้น ที่ประชุมยังไม่ได้หารือถึงประเด็นดังกล่าว แต่มีพูดถึงการปรับขั้นตอนการรับสมัครในรอบ 1 และรอบ 2 โดยให้ยืนยันสิทธิพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกเรียนในคณะ/สาขา ที่ต้องการมากขึ้น ลดปัญหานักเรียนสละสิทธิ เนื่องจาก ทีแคส ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทปอ.พบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ เพราะนักเรียนถือสิทธินานเกินไป นักเรียนสามารถเข้ามาสละสิทธิตอนไหนก็ได้ ทำให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการลำบาก ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของ ทปอ.จะประชุมหารือกันในวันที่ 2-4 สิงหาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมทปอ. ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการทีแคส ปีการศึกษา 2563 อีกครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ ทปอ.จะยึดผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก” นางเพ็ญรัตน์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ปิยบุตร’ ซัด แผนปฎิรูปฯยุคคสช.ไม่เห็นหัวประชาชน ขรก.เหนือ รบ.เลือกตั้ง เกิดรัฐซ้อนรัฐ
บทความถัดไปนักศึกษาชาวออสเตรเลียหายตัวลึกลับในเกาหลีเหนือ รัฐบาลขอคำอธิบายโสมแดง