‘สุเทพ’ สั่ง ร.ร.บูรณาการ ‘ลูกเสือ-วิชาเรียน’ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

‘สุเทพ’ สั่ง ร.ร.บูรณาการ ‘ลูกเสือ-วิชาเรียน’ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือ ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น สพฐ. จึงมีมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือ นำลูกเสือออกบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างทักษะชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดกิจกรรมลูกเสือแล้ว วิชาลูกเสือเป็นอีกวิชาที่สามารถบรูณาการเข้ากับทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระได้ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้น จึงสั่งการให้ทุกโรงเรียนนำลูกเสือเข้าไปบูรณาการกับวิชาเรียนทั่วไป เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอระวี’ ปลื้ม ‘บิ๊กตู่’ ชะลอต่ออายุสัมปทานทางด่วน แนะ รอผลศึกษาก่อนส่งให้ครม.ใหม่เคาะ
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 8,100 ราย