‘สอศ.’ ออกประกาศให้อาชีวะเอกชนใช้ ‘เครื่องแบบปฏิบัติการ-พิธีการ’

‘สอศ.’ ออกประกาศให้อาชีวะเอกชนใช้ ‘เครื่องแบบปฏิบัติการ-พิธีการ’ ชี้เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบและการแต่งกายผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 / 2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงออกประกาศ เรื่อง การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมีเครื่องแบบปฏิบัติการ และเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งมีวาระการใช้งานตามโอกาสต่าง ๆ

“ประกาศฉบับดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดความสามัคคี สร้างสำนึกร่วมในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาต่อไป” นายบุญรักษ์ กล่าว

ด้านนายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชน ให้ความสนใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสำคัญเพราะเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชน โดยเครื่องแบบพิธีการจะใช้ในงานพระราชพิธีที่สำคัญ และเครื่องแบบปฏิบัติการจะใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตนด้านอาชีพและความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งแสดงถึงความสามัคคี

 

 

บทความก่อนหน้านี้เดือดถูกขโมยไก่! ใช้ค้อนทุบหน้าผากเพื่อนบ้านดับ ริมตลิ่ง
บทความถัดไปสาวสายเดี่ยว เครียด! ปิดสี่แยกประจวบฯ ทำจราจรขาขึ้นล่อง 14 จังหวัดใต้ติดยาวเหยียด