ทปอ.คืนเงิน ‘ทีแคสรอบ3’ 3.8พัน น.ร. เหตุระบบไม่แจ้งเตือน ‘ยืนยันสิทธิ’

ทปอ.คืนเงิน ‘ทีแคสรอบ3’ 3.8พัน น.ร. เหตุระบบไม่แจ้งเตือน ‘ยืนยันสิทธิ’

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากที่การสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-29 เมษายนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขา 111,068 คน ในจำนวนนี้ชำระเงินค่าสมัคร 108,121 คน และมีผู้สมัครที่ดำเนินการไม่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 11,750 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัคร แต่ไม่ยืนยันสาขาวิชาที่สมัครอยู่รวมอยู่ด้วย ทปอ.จึงมีประกาศคืนเงินให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัคร แต่ไม่ยืนยันสาขาวิชาที่สมัคร โดยจำนวนผู้สมัครที่มีสิทธิขอเงินคืนทั้งสิ้น 3,873 คน เพราะถือว่าเป็นการสมัครไม่สมบรูณ์ ทำให้ระบบไม่สามารถนำรายชื่อผู้สมัครเหล่านั้นมาประมวลผลได้ โดยขอให้ผู้สมัครเข้ามายื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่ ทปอ.จัดเตรียมไว้ พร้อมกับกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนและแนบเอกสารประกอบ คือ สำเนาหน้าสมุดบัญชี หลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยผู้สมัครสามารถเลือกวิธีรับเงินคืน 3 ช่องทาง ได้แก่ ขอรับเงินด้วยตนเอง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยกรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม โดย ทปอ.จะเริ่มโอนเงินคืนให้กับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมเป็นต้นไป

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีผู้สมัครบางส่วนกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานเข้ามาไม่ครบ โดยขาดเอกสารที่สำคัญ อาทิ สำเนาหน้าสมุดบัญชี เป็นต้น หากผู้สมัครไม่เข้ามาแก้ไขแนบเอกสารเพิ่มเติม ทปอ.ไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินคืนให้ได้ ขอให้เข้ามาแก้ไขภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม มีผู้สมัครบางรายเรียกร้องขอให้คืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินแต่ไม่ได้กดยืนยันสิทธิ รอบ 4 แอดมิสชั่นส์บ้างนั้น ทปอ.จะไม่คืนเงินในส่วนนี้ให้ รอบ 3 ที่คืนให้ เนื่องจากพบปัญหาว่าผู้สมัครไม่กดยืนยันสิทธิเพราะไม่มีการแจ้งเตือนย้ำกับผู้สมัคร แต่การสมัครในรอบ 4 ทปอ.ได้ปรับปรุงระบบให้มีการแจ้งเตือนในทุกขั้นตอนของการสมัครแล้ว

“เมื่อปรับระบบให้มีการแจ้งเตือนในทุกขั้นตอนแล้ว แต่นักเรียนยังไม่กดยืนยันสิทธิ ถือว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ เป็นความผิดพลาดโดยตรงของตัวนักเรียนเอง ดังนั้นทปอ.จะไม่คืนเงินให้กับผู้สมัครรอบ 4 แม้จะเป็นกรณีเดียวกันก็ตาม และขณะนี้ ทปอ.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เช่น การดำเนินการระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 การดำเนินงานและข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาไทย เป็นต้น เพื่อเสนอต่อ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถนำเสนอได้ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ อว.พิจารณาและมอบนโยบาย และทปอ.จะนำนโยบายที่ได้มาประชุมหารือ ปรับปรุงแก้ไขระบบทีแคสในการประชุม ทปอ.ในเดือนสิงหาคมนี้ต่อไป”นายพีระพงศ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘อ.นิด้า’ เปรียบ รบ.ประยุทธ์ เหมือนเรือเหล็กในทะเลเพลิง จับตา นับถอยหลังหลอมละลาย
บทความถัดไปตร.เชียงรายกวาดล้างเด็กแว้นซิ่งรถกลางเมือง