สอศ.ร่วมกับสวทช. พัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวะสู่การเป็นนวัตกร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นความร่วมมือที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อใช้เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่ง ที่เป็นเครื่องมือของการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังคนที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรมและการบริการ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและผลผลิต และส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในความร่วมมือและให้การสนับสนุนชุดฝึก KidBright จำนวน 9,000 ชิ้น ให้กับสถานศึกษา จำนวน 180 แห่ง สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากร รวมทั้งสิ้น มูลค่าไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อไปว่า โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่การเป็นนวัตกร จะดำเนินการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษา โดยในเบื้องต้นได้จัดฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 180 แห่ง เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียนต่อไป โดยเบื้องต้นได้มีการดำเนินการคัดเลือก และจัดแบ่งสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกันนี้ในเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม อาชีวะแฮกกาธอน (R_Cheewa Hackathon เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะกระบวนการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

บทความก่อนหน้านี้สมาคมแบงก์หวังรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนจีดีพีโตมากกว่า3% ลุ้นส่งออกปีนี้โตบวก
บทความถัดไป‘ปลอดประสพ’ มาเอง ย้อนอดีต บุกยึดคืนที่ส.ป.ก.วังน้ำเขียว หนุนกรมอุทยานฯ อย่าเกรงใจใคร