สพฐ.อบรมหลักสูตรออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมมชาติ-ใช้ขอวิทยฐานะได้

สพฐ.อบรมหลักสูตรออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมมชาติ-ใช้ขอวิทยฐานะได้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา สพฐ.จึงได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และเครือข่าย จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29,715 โรงเรียน เป็นหลักสูตรออนไลน์ และใช้เวลาอบรมจำนวน 20 ชั่วโมง

“จะสอนให้ครูรู้จักความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยง มีความรู้เรื่องการจัดและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือแผ่นดินไหว เป็นต้น สามารถวางมาตรการและรู้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” นายสุเทพกล่าว และว่า ก่อนการอบรม โรงเรียนต้องตอบแบบสอบถามการดำเนินงานความปลอดภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของสถานศึกษา โดยวัดจากค่าพื้นฐาน Baseline Survey จากนั้นจึงลงทะเบียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaisafeschools.com เมื่อเรียนจบทุกหัวข้อ และคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนสามารถพิมพ์วุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการผ่านการอบรม รวมทั้งสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon