‘คุณหญิงกัลยา’ ปักธงใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีวะแก้จน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานพิธีเปิดการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณนวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ ตอนหนึ่งว่า  เป็นครั้งแรกที่เป็นการพูดถึงการอาชีวศึกษา การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันอย่างยั่งยืน เนื่องจากยุคดิจิทัลเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นการพัฒนาคนการให้การศึกษาจะใช้วิธีการแบบเดิมต่อไปอีกไม่ได้ เทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น นาโนเทคโนโลยี หรือ ไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมาย  ซึ่งการอาชีวศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก

“การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อทำให้การอาชีวศึกษาของภูมิภาคและของไทยเป็นตามคำขวัญ “อาชีวศึกษาแก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งหากสามารถทำได้ดีจะทำให้ประชาชนและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะหากสามารถปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบโค้ดดิ้ง คือ สอนให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีตรรกะมีเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถวางแผนจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล  ขณะเดียวกันต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการอาชีวศึกษา ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ว่า การมาเรียนอาชีวะไม่ว่าสาขาใดก็สามารถแก้จน สร้างคน สร้างชาติได้  เชื่อว่าทำให้มีคนมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น”รมช.ศึกษาธิการกล่าวและว่า สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเด็กไทยจะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ มีความเข้มแข็ง และมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมากขึ้น หมายถึง เด็กในอนาคตต้องเป็นคนดีคนเก่งและทันเทคโนโลยี”คุณหญิงกัลยา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการศึกษาของประเทศไทย ในฐานะที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้สู่ความเป็นสากลและในฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนที่จำเป็นต้องพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาค โดยมีดร.คุณหญิง กัลยา เป็นผู้นำความคิด และนำพาไปสู่ความสำเร็จ

บทความก่อนหน้านี้‘ศักดิ์สยาม-ถาวร’ หนุนบอร์ด ‘บินไทย-แอร์พอร์ตลิงค์-การท่าเรือ’ ลาออก ย้ำมารยาททางการเมือง
บทความถัดไป‘เกรซ-นรินทร’ สาวธรรมศาสตร์ คว้ามง ‘มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019’