มจร เคร่งครัดใช้งบปี 63 เน้นประหยัด สกัดภาวะฟองสบู่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยทุกกระทรวงจะได้รับงบเกือบจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาว่า งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทนี้ จะเห็นว่าเป็นงบขาดดุลกว่า 4 แสนล้านบาท มจร เราต้องปรับตัวและต้องเคร่งครัดในวินัยการเงินการคลัง ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะฟองสบู่ภายในองค์กร วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จะต้องทราบสถานะที่แท้จริงทางการเงินของหน่วยงานตนเองและจะต้องวางแผนในแต่ละปีงบประมาณให้ดี มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล

“ทุกส่วนงานอย่าหวังพึ่งงบของรัฐเพียงอย่างเดียว ทำอย่างไรจึงจะหางบนอก เช่น งบบริจาค งบจากท้องถิ่นและอื่นๆ มาสนับสนุนกิจการของเราหรือจะหาทางลดรายจ่ายอย่างไรให้เห็นเป็นรูปธรรมและมีเปอร์เซ็นลดลงอย่างชัดเจน เช่น ค่าสาธารณูปโภคที่ยังสูงอยู่ หรือสร้างจิตสำนึกภายในองค์กร เช่น ทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร เป็นต้น อย่าใจใหญ่ มือเติบ หรือทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงรายจ่ายที่จะติดตามมา และบางแห่งก็พยายามที่จะอธิบายว่างบประมาณที่ได้มานั้นจะต้องสนองนั่นสนองนี่ และโดยเฉพาะงบเหลือก่อสร้างจะต้องคืนให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมด” รองอธิการบดี มจร กล่าว

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อว่า เรื่องงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อสร้างนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการอนุมัติ ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายแผน ซึ่งขณะนี้กองแผนงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแสวงหาทางออกให้ อย่างเต็มกำลัง แต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ทุกภาคส่วนใจเย็นๆ ให้คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของงบประมาณให้มากที่สุด เพราะวันนี้กระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งหากพลาดแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรให้กลับคืนมาได้ เดี๋ยวจะมาเสียใจกันภายหลัง จึงต้องยึดความถูกต้องและสุจริตเป็นที่ตั้ง

“ช่วยกันครับ ในภาวะที่งบประมาณของรัฐฝืดเคือง กองแผนงานยินดีที่จะสนองงานอย่างเต็มกำลัง มีอะไรโทรหาหรือมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลา กองแผนงานไม่มีอำนาจอะไรไปมากกว่าการสนองงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องแผนและงบประมาณเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน” รองอธิการบดี มจร กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image