‘คุณหญิงกัลยา’ เล็งมอบ ‘สทศ.’ บรรจุ ‘โค้ดดิ้ง’ ลงข้อสอบโอเน็ต

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ศธ.) เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 7 ของรัฐบาล คือการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ศธ.ถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้คนศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ตนจึงผลักดันนโยบายการสอนโค้ดดิ้งเป็นอย่างแรก โดยปีแรกวางแผนเปิดสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจะสอนให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดของโค้ดดิ้ง ซึ่งสามารถสอน และสร้างกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียน และเล่น โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรือคอมพิวเตอร์ การเรียนลักษณะนี้เรียกว่าการเรียนแบบอันปลั๊ก (Unplugged)

“การสอนโค้ดดิ้งถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะถึงตัวนักเรียนโดยตรง และตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอนโค้ดดิ้ง คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะนักเรียนเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในนี้ พร้อมให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมครูแกนนำ 1,000 คน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ครูแกนนำขยายผลต่อไปโดยใช้หลักสูตร และตำราที่ สสวท.จัดทำขึ้นมารองรับ” คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า เมื่ออบรมครูแกนนำแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปจะให้โรงเรียนที่สนใจ และมีความพร้อม สมัครเข้ารับการอบรม เพื่อเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ทันที ขณะนี้กำลังวางแผนขั้นตอนในการเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมในการสอน ว่าจะเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ แต่เชื่อว่ามีโรงเรียนที่สนใจจำนวนมาก เพราะไม่อยากตกขบวน

“ส่วนการประเมิน จะมีต้องมีตัวชี้วัดว่านักเรียนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง มี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ตัวชี้วัดที่เป็นนามธรรม คือครูรับรู้ได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี และอยากเรียนมากขึ้น และ 2.ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม คือให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) บรรจุการสอนโค้ดดิ้ง เข้าไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ด้วย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนจะบรรจุการสอบโค้ดดิ้งให้ทันภายในการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานตามขั้นตอนของ สทศ.ว่าจะทำได้เร็วหรือไม่” คุณหญิงกัลยา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้รองโฆษก ตร.ไม่ขอวิจารณ์คลิป ส.ส.ลงพื้นที่ภูเก็ต แนะให้ “สังคม” ดูก่อนตัดสิน
บทความถัดไปลือหนักเลิกแน่ ‘พีช’ เลิกติดตามอินสตาแกรม ‘แพทริเซีย’