‘ศธ.’ จับมือ ‘บ.ไอบีเอ็ม’ ร่วมพัฒนาต่อยอดทักษะทางวิชาชีพให้ผู้เรียน

‘ศธ.’ จับมือ ‘บ.ไอบีเอ็ม’ ร่วมพัฒนาต่อยอดทักษะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง ศธ.กับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย โดยมีนางพรรณสิรี อมาตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าคอมเมอเชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน, ผู้บริหารศธ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

นายณัฏฐพล กล่าวว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับการพัฒนา อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกด้าน ศธ. ในฐานะภาคการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การผลิตบุคลากรให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ความร่วมมือกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงภาคการผลิต กำลังคน (Supply) กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ (Demand) นอกจากนี้ ศธ. มีนโยบาย ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนที่จบการศึกษาแล้ว ด้วยการเพิ่มทักษะการทำงาน (Upskill) รวมถึง การ Reskill เพื่อให้คนที่เข้าสู่ระบบการทำงานแล้วมีความสามารถที่สอดรับกับความต้องการของ ตลาดแรงงานเช่นกัน

“การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะแก้ปัญหาการผลิตบุคลากรที่ยังไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ ความสำคัญ โดย ศธ. ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ จึงคาดหวังว่าโครงการ P-TECH จะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพให้กับประเทศไทยต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว

ด้านนางพรรณสิรี กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ได้เสนอโครงการ P-TECH (Pathways in Technology Early College) ซึ่งจะเน้นการศึกษาในสายอาชีวศึกษา โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี และนักศึกษาที่ จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงตามสาขาที่เรียน โดยเป็นโครงการที่ช่วยสร้างและพัฒนากำลังคนให้ มีทักษะด้าน IT และ STEM Education เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและสอดคล้องกับความ ต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ซึ่ง P-TECH ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา 110 แห่งทั่วโลก อีกทั้งยังจะมีองค์กรภาคธุรกิจมากกว่า 600 แห่ง เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ การแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการ จัดการเรียนการสอนที่สามารถจับคู่ทักษะ (Skill Mapping) ของผู้เรียนให้เข้ากับทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เมื่อ ‘มนุษย์ต่างดาว’ เบี้ยวนัด คุยนักดาราศาสตร์ ในวันที่ ‘ผี เทพ พุทธ’ ร่วมแจม
บทความถัดไป“สนธิรัตน์”เอาใจทุกกลุ่มดึงคปพ. – อีอาร์ซีนั่งที่ปรึกษา ตัดตอนต้านกระทรวงพลังงาน(ชมคลิป)