จี้รัฐยกเครื่องอาหารกลางวัน ร.ร.ตั้งหน่วยงานกลางคุม ‘อาหารกลางวัน-นม-ขนม’

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ว่า มองว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากสังคมไม่ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียน และนักเรียนยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากเท่าที่ควร รวมทั้ง ยังไม่มีการติดตามตรวจสอบ และการดูแลที่มีคุณภาพ หากยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการโภชนาการของนักเรียน ผลกระทบที่ตามมาคือ ประเทศจะไม่ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้ไม่เกิดเด็กไทยในยุค 4.0 ตามที่รัฐบาลต้องการ

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวันที่พบ เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ การขาดธรรมาภิบาล ขาดจริยธรรม และระบบการจัดการที่ยังไม่ดีพอ คือ ผู้บริหาร ครู และแม่ครัว ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการอาหารกลางวัน ว่าหากนักเรียนไม่ได้กินตามหลักโภชนาการ จะเกิดผลกระทบอะไรกับนักเรียนบ้าง เช่น พัฒนาการของนักเรียนตามช่วงวัยจะล่าช้าไป 1-2 ปี รูปร่างผิดส่วน ผอม ตัวสั้น ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ หรืออ้วน น้ำหนักเกิน มีปัญหาเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ และพฤติกรรมของเด็ก เป็นต้น

“อย่ามองว่าอาหารกลางวันเป็นเรื่องเล็ก เรื่องนี้มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก ทั้งทางตรง และทางอ้อม หากบุคคลากรยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ปัญหาที่ตามมาคือกล้าที่จะทุจริตงบประมาณส่วนนี้ไป หากต้องการจัดการปัญหาเหล่านี้ ควรจะรื้อระบบใหม่ และจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด เช่น การกำหนดเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เป็นต้น เพราะที่ผ่านมาจะพบว่าเรื่องนี้ไม่มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และขาดการตรวจสอบที่ชัดเจน ส่วนเด็กเองไม่มีปากเสียง กินอาหารตามที่ถูกจัดให้ ยกเว้นจะมีครู หรือบุคคลใดร้องเรียน เรื่องถึงจะได้รับการตรวจสอบ ดังนั้น ต่อไปควรมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ กล่าวว่า มองว่าคนไทยทั่วประเทศ ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารกลางวันเด็ก ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก คิดว่าให้เด็กกินอะไรก็ได้ ขอแค่อิ่มเท่านั้น ที่สำคัญ หากโรงเรียนเห็นนักเรียนเป็นลูก และมีความรับผิดชอบต่อเด็ก การทุจริตคอรัปชั่นจะไม่เกิดขึ้น รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้เรื่องการทำอาหาร และการบริหารจัดการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นำผู้บริหาร ครู และแม่ครัว มาอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้ได้คุณภาพ

“ทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับคนทั้งหมด เมื่อคนไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรู้ การบริหารจัดการก็ไม่ได้คุณภาพ เกิดคอรัปชั่นขึ้นมา คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา อย่าให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแก้ไขปัญหา และมองว่าถึงเวลาที่รัฐบาลควรตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวัน น้ำดื่ม นม ขนม ที่นำมาวางขายในโรงเรียน รวมถึง การควบคุมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ” นายสง่า กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เกรียนเขียนบอล : มีแค่ 2 ทีม
บทความถัดไปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562