‘ณัฏฐพล’ ดึงคนนอกเช็กปัญหาองค์การค้าฯ ยังไม่ตั้ง ‘บิ๊กอค.’

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ  ซึ่งการดำเนินการปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา ส่วนที่องค์การค้าฯ จะขอส่วนแบ่งการการตลาดในการพิมพ์หนังสือเรียน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้มอบหมายให้โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยจัดพิมพ์ กลับคืนมานั้น จะไม่มีการดึงกลับมา เพราะที่ประชุมเห็นว่า สัดส่วนดังกล่าว จะทำให้สามารถจัดพิมพ์หนังสือเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ที่ประชุมยังตั้งคณะทำงาน ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งจะมาจากบุคคลภายนอก ไม่มีคนในศธ. เพื่อมาช่วยดูปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานาน

“คณะกรรมการชุดนี้จะมาจากคนนอกทั้งหมดซึ่งผมเสนอชื่อไปแล้ว 3 คน  ไม่มีคนในศธ. โดยจะเข้ามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายปี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารจัดการขั้นตอนการผลิต  การใช้เวลาในการผลิต ซึ่งต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องทรัพย์สินที่ต้องดูแล และหนี้สินที่ต้องบริหารจัดการ เป็น 3 เรื่องใหญ่ที่ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ เป็นเรื่องที่ต้องใช้มืออาชีพมาทำ ”นายณัฏฐพลกล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ตัวจริงนั้น ต้องรอผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดกรณีที่ คณะกรรมการสกสค. และนายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. อุทธรณ์ กรณีการสรรหาเลขาธิการสกสค. ก่อน  ส่วนการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ แทนนายวีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการศธ.  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้นั้น ยังพอมีเวลาก่อนถึงวันที่ 1 ตุลาคม นอกจากนี้ยังประชุมคณะกรรมการสกสค. ซึ่งประเด็นหลัก มีการรายงานความเสี่ยง และการลงโทษทางวินัยด้วย

บทความก่อนหน้านี้ผอ.อุตุฯภาคเหนือเผย ฝนลดลงช่วง ต.ค. ชลประทานเชื่อเก็บน้ำเพียงพอใช้หน้าแล้ง
บทความถัดไป‘ชูวิทย์’ แซว ‘ธรรมนัส’ ควรเป็น รัฐมนตรี ก.เคลียร์แห่งชาติ หลังไม่มีผลงานด้านเกษตรเลย