ด่วน!!ทปอ.ปรับปฏิทินทีแคส’63 ดักทางเด็กสละสิทธิรอบ4 งดประกาศที่นั่งว่างรอบ5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ. มีมติเห็นชอบปฏิทินการรับสมัครการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2563 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น ได้มีการหารือและปรับเวลาการรับสมัครให้เร็วขึ้น 1-2 วัน โดยเฉพาะรอบที่ 4 รอบแอดมิสชั่นส์ และรอบที่5 รับตรงอิสระ โดยในรอบ4 ปรับเวลาประกาศผล และเวลาการรับสมัครในรอบ 5 ให้เร็วขึ้น เพื่อให้เด็กที่ยังไม่มีที่เรียนมีเวลาในการสมัครรอบที่ 5 อีกทั้งจะไม่มีการประกาศ สาขาและจำนวนรับของแต่ละมหาวิทยาลัยในรอบที่5 เพื่อให้นักเรียนที่สมัครติดในรอบที่4 ตัดสินใจยืนยันสิทธิ ไม่ใช่สละสิทธิ เพื่อรอสมัครคณะที่อยากเข้าเรียนในรอบที่ 5 อีกครั้ง เป็นการไปแย่งที่นั่งที่เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน และให้รอบที่5 เหลือเฉพาะเด็กที่ยังไม่มีที่เรียนจริง ๆ เท่านั้น

“การรับสมัครทีแคสที่ผ่านมา พบปัญหา นักเรียนสละสิทธิในรอบ 4 หลายพันคน เพราะรู้ว่าคณะ/ สาขา ที่อยากเข้าเรียน มีที่นั่งว่างในรอบที่ 5 ทำให้ไปแย่งที่นั่งเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน กลายเป็นปัญหา ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง รับสมัครเรียบร้อยแล้วในรอบที่ 4 ก็ไม่สามารถเปิดเรียนได้ เพราะต้องรอการยืนยันสิทธิในรอบ5 ให้แล้วเสร็จก่อน ดังนั้นปีนี้จึงมีการปรับให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก โดยในรอบที่ 5 ครั้งนี้ถือเป็นการให้อิสระมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องส่งรายชื่อมายืนยันสิทธิที่ทปอ. หากมหาวิทยาลัยใดรับเด็กครบเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ก็สามารถเปิดเรียนได้เลย ไม่ต้องรอ” นายพีระพงศ์

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนในรอบอื่น ๆ ไม่กระทบแม้จะมีการปรับเวลารับสมัครให้เร็วขึ้น เพราะถือว่า อยู่ในช่วงเวลาเดิม คือรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน โดยการประกาศปฏิทินครั้งนี้ถือว่า เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ และจะไม่มีการปรับอีกเพื่อให้นักเรียนและมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมตัว สำหรับปฏิทินการรับสมัคร ดังนี้ สมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 2- 16 ธันวาคม 2562 ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2563 ยืนยันสิทธิ วันที่ 30-31 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด สละสิทธิ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 โควต้า สมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ –23 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 22 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ วันที่ 22-23 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด สละสิทธิ วันที่ 24-25 เมษายน 2563

ผู้ช่วยเลขาธิการทปอ. กล่าวต่อว่า รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร วันที่ 17 -27เมษายน ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสิทธิ ในวันสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 สละสิทธิ วันที่  17-18 พฤษภาคม 2563 รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ สมัครวันที่ 7-20พฤษภาคม 2563 ประกาศผล วันที่  29 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสิทธิในวันสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์  สอบสัมภาษณ์วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สละสิทธิ 7-8 มิถุนายน 2563 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ สมัคร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ส่วนการประกาศผล สอบสัมภาษณ์ แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิที่ทปอ.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon