สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์ เชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคน ผ่านการสอนรูปแบบทางไกล

สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์ เชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคน ผ่านการสอนรูปแบบทางไกล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะได้ร่วมมือกันในการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ กับภาคเอกชน ในการเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการบูรณาการ จัดการศึกษา

“ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ.ได้ค้นพบความถนัดของตนเองเพื่อเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ ซึ่งทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพนำไป สู่การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว

ด้านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเชื่อมโยงการศึกษา และการบูรณาการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนทางไกลร่วมกัน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ค้นพบความถนัดของตนเองเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยทั้งสามฝ่ายได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ สอศ. และ สพฐ. ร่วมกันกำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทาง ในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ และบริษัทร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยบริษัทสนับสนุนห้องเรียนทางไกล ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า มีข้อตกลง ในการสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ สอศ. และบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและทวิภาคี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ การประเมินผล และเรื่องต่างๆ ร่วมกัน

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา และ ทวิภาคี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการ โดยผ่านโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสนับสนุนห้องเรียนและอุปกรณ์รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางตามความเหมาะสม โดยห้องเรียนทางไกลต้นทาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ณ ห้องเรียนต้นทาง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลุยสเปน! 2 โต๊ะเล็กไทย ‘พีรพัฒน์-ปาณัสน์’ เซ็นสัญญาร่วมทีมซานติอาโก ฟุตซอลคลับ
บทความถัดไปป.ป.ช. คลอดระเบียบการใช้เงินราชการลับ 5 ภารกิจ