สภามีมติ 9:2 ปลดอธิการบดีมสธ. เหตุ ทำงานร่วมกันสภาฯไม่ได้

สภามสธ. มีมติ 9:2 ถอดถอนอธิการบดี เหตุ ทำงานร่วมกันสภาฯไม่ได้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายสมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)เปิดเผยว่า การประชุมสภามสธ. ที่มีของนายองค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามสธ.เป็นประธาน มีมติเป็นเอกฉันท์ถอดถอน นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมสธ. ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 9:2 โดยเหตุผลของการถอดถอนครั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรของมสธ. ได้ร้องเรียนว่า อธิการบดี ทำงานไม่เต็มที่ และไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วพบว่า มีหลักฐานตามที่ร้องเรียน โดยเฉพาะการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ นพ.ชัยเลิศ ยังไม่สามารถทำงานร่วมกับสภามสธ. ซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจสู.สุดในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้มติดังกล่าว ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนพ.ชัยเลิศ ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ซึ่งจากนี้สภามสธ. จะเร่งสรรหาอธิการบดีมสธ.คนใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเกิดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้นพ.ชัยเลิศ จะถูกถอนถอนออกจากตำแหน่งอธิการบดีมสธ. ก็ไม่ถือว่า เดือดร้อน เพราะมสธ. ยืมตัวนพ.ชัยเลิศ มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล (มม. ดังนั้นนพ.ชัยเลิศ จึงยังสามารถกลับไปทำงานยังต้นสังกัดเดิมได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่ นพ.ชัยเลิศ ทำหนังสือด่วนถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร้องเรียนพฤติการณ์ของ นายองค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภา มสธ. และสภามสธ.เนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย มีส่วนในการพิจารณาถอดถอนนพ.ชัยเลิศหรือไม่ นายสมจินต์ กล่าวว่า นพ.ชัยเลิศ ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการศธ. เมื่อรู้ตัวว่า จะถูกถอดถอน และเรื่องที่ร้องเรียน ก็พูดขึ้นมาลอย ๆ ไม่มีหลักฐาน

บทความก่อนหน้านี้น่ารักจัง! ลูกน้อย แนะทางออกปัญหาแม่ติดโทรศัพท์ ด้วยหลักอริยสัจ 4
บทความถัดไปพาไปดู! ดาราสาวไทยที่ถูกเรียกว่า “กินเด็ก”เพราะคบคนอายุน้อยกว่า