เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (164) ตอนจบ 成语故事(一六四)下

(ที่มาภาพ : https://image.baidu.com/)

หลังจากรัฐยหวียอมรับไมตรีจากรัฐจิ้นอย่างเปิดเผยแล้ว รัฐกั๋วเองก็รู้เห็นการกระทำของทั้งสองรัฐนี้มาโดยตลอด และได้พยายามส่งคนมาเจรจาพร้อมตักเตือนรัฐยหวีว่า จงระมัดระวังรัฐจิ้นให้มาก เพราะรัฐจิ้นทำเช่นนี้ก็เพื่อหวังจะได้รัฐยหวีเป็นทางผ่านแล้วไปโจมตีรัฐกั๋วเป็นแน่ แต่ถึงตอนนี้แล้ว ผู้ครองรัฐยหวีกำลังปลื้มกับการได้รับผลประโยชน์อันมากมายจากรัฐจิ้น จึงขับไล่ตัวแทนรัฐกั๋วออกไปเสีย เมื่อไม่ฟังคำทักท้วงและคำเตือน ตัวแทนจากรัฐกั๋วก็จนปัญญา จึงได้แต่พูดว่า อันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกั๋วกับรัฐยหวีนั้น เปรียบดั่งริมฝีปากกับฟัน หากสิ้นริมฝีปากเสียแล้ว ฟันก็ย่อมเหน็บหนาว 唇亡齿寒Chún wánɡ chǐ hán (ชุน หวัง ฉื่อ หาน) พูดจบก็เดินทางออกจากรัฐยหวีไปด้วยความผิดหวัง

ต่อมาไม่นาน เมื่อรัฐจิ้นรู้ชัดแล้วว่ารัฐยหวีกับรัฐกั๋วขัดแย้งกัน จึงเสนอตัวขอเอากำลังกองทัพรัฐจิ้นผ่านดินแดนของรัฐ ยหวีเพื่อไปโจมตีรัฐกั๋ว เจ้าผู้ครองรัฐยหวีก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยังส่งกำลังเข้าช่วยรัฐจิ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ ไม่นานกองทัพของรัฐจิ้นก็สามารถโค่นรัฐกั๋วได้สำเร็จ เมื่อรัฐกั๋วสิ้นชาติไปแล้ว รัฐยหวีที่ตอนนี้ถูกโอบโดยรัฐจิ้นทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังก็ยากที่จะอยู่ต่อได้ ไม่นานรัฐจิ้นก็หาเรื่องทะเลาะกับรัฐยหวี แล้วก็ส่งกำลังเข้ายึดรัฐยหวีได้อย่างง่ายดาย ถึงตอนนี้แผนการผนวกดินแดนของทั้งสองรัฐเล็กของรัฐจิ้นก็บรรลุเป้าหมายไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้ว ชะตากรรมของสองรัฐเล็กที่ประสบนี้ ต่อมาได้เป็นกรณีตัวอย่างให้กับรัฐเล็กต่างๆ ที่ต้องปรับตัวกันเพื่อความอยู่รอด และก็เป็นกรณีตัวอย่างให้กับบรรดารัฐใหญ่ทั้งหลายที่จะดำเนินกุศโลบายเพื่อสลายความเป็นปึกแผ่น หรือความสามัคคีกันของรัฐเล็กไปในตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่ทำสำเร็จนั่นก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้และเหล่าขุนพลของเขาในเวลาหลายร้อยปีต่อมานั่นเอง

ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้

成语比喻:假装做某种事情来掩盖真正目标。

成語比喻:假裝做某種事情來掩蓋真正目標。

Chénɡyǔ bǐyù: Jiǎzhuānɡ zuò mǒu zhǒnɡ shìqínɡ lái yǎnɡài zhēnzhènɡ mùbiāo.

เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่ : เจี่ยจวง จั้ว โหมว โจ่ง ฉื้อฉิง ไหล เหยี่ยนไก้ เจินเจิ้ง เตอะ มู่เปียว

สุภาษิตเปรียบว่า เสแสร้งทำอย่างหนึ่งเพื่อซ่อนเร้นจุดประสงค์อันแท้จริง

ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น

当今世界大国正在斗争,我们小国家要懂得平衡权力,不要被大国家利用假途灭虢,最后还是自己遭殃。

當今世界大國正在鬥爭,我們小國家要懂得平衡權力,不要被大國家利用假途滅虢,最後還是自己遭殃。

Dānɡjīn shìjiè dàɡuó zhènɡzài dòuzhēnɡ, wǒmen xiǎo ɡuójiā yào dǒnɡdé pínɡhénɡ quánlì,bùyào bèi dà ɡuójiā lìyònɡ jiǎ tú miè ɡuó, zuìhòu háishì zìjǐ zāoyānɡ.

ตังจิน ฉื้อเจี้ย ต้ากั๋ว เจิ้งไจ้ โต้วเจิง, หวั่วเมิน เสี่ยว กั๋วเจีย เหย้า โต่งเต๋อ ผิงเหิง เฉวียนลี่, ปู๋เหย้า เป้ย์ ต้า กั๋วเจีย ลีย่ง เจี่ย ถู เมี่ย กั๋ว, จุ้ยโห้ว ไหฉื้อ จื้อจี่ เจายาง

โลกทุกวันนี้ประเทศมหาอำนาจกำลังทะเลาะกัน เราในฐานะประเทศเล็กต้องรู้จักสร้างสมดุลทางการเมืองให้ดีอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือให้กับประเทศมหาอำนาจได้ใช้ประโยชน์เอาได้ เพราะสุดท้ายคนซวยก็คือเราเอง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon