ปลื้ม!! สพฐ.เกรดเอ องค์กรป้องกันทุจริต ‘อำนาจ’ กำชับร.ร.-เขตพื้นที่ฯเข้มอาหารกลางวันเด็ก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือการบริหารจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งสพฐ. ให้ความสำคัญ ขณะที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับ ให้ดูแลเด็กให้ได้รับประธานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน โดยเงินที่จัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวัน อยู่ที่ 20 บาทต่อคนต่อว่า จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)ถือว่าเพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะยังมีความขาดแคลน และต้องหาแนวทางแก้ไข โดยสพฐ. มีการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนฯ ที่ดูแลอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งระบบ มีเงินหมุนเวียนประมาณ 6,000 ล้านบาท ขณะที่สพฐ.ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ นี้ประมาณ 150 ล้านบาท  เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาหารกลางวันของเด็ก

“เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนแล้ว ผมจึงได้กำชับกับโรงเรียน กรณีได้รับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน ให้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในการจัดอาหารกลางวันเพียงอย่างเดียว ห้ามนำเงินในส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่นโดยเด็ดขาด และให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ”นายอำนาจกล่าว

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 8,299 หน่วยงาน ในส่วนของศธ. ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 87.60 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับเอ หรือดีมาก ขณะที่ภาพรวม 4 องค์กร สรุปดังนี้ สพฐ. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับเอ  92.50  คะแนน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ระดับเอ 90.18 คะแนน สำนักงานปลัดศธ. ระดับเอ 87.96 คะแนน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับบี 82.96 คะแนน โดยในส่วนตัวชี้วัดที่สพฐ. ทำได้ดีกว่าตัวอื่น ๆ คือ การป้องกันทุจริต โดยทำได้ 100 คะแนนเต็ม  โดยสพฐ. ได้มอบเกียติบัตรให้กับทุกสำนักที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ตม.ทลายสปาชาวสีม่วงซอยสวนพลู รวบหนุ่มต่างด้าว-ไทยหล่อล่ำ แฝงมั่วเซ็กซ์-เสพยา
บทความถัดไป‘สมศักดิ์’ มั่นใจ ‘มาร์ค’ ไม่นั่ง ปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ชี้ควรยกให้พรรคแกนนำหลัก