มช.เดือดอีก! คณาจารย์แถลงจี้สอบคณบดี ‘วิจิตรศิลป์’ ชี้โดนเปลี่ยนนโยบายงบทำวุ่น หักเข้าส่วนกลาง 20%

มช.เดือดอีก! คณาจารย์แถลงจี้สอบคณบดี ‘วิจิตรศิลป์’ ชี้โดนเปลี่ยนนโยบายงบทำวุ่น หักเข้าส่วนกลาง 20%

สืบเนื่องกรณีนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมตัวประท้วงยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ เนื่องจากตัดงบประมาณการจัดงาน Media Arts and Design Festival 2019 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน นี้ด้วยงบ 150,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท ส่งผลให้ผู้ปกครองตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มช. เผยแพร่แถลงการณ์ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง ‘ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิจิตรศิลป์’ โดยระบุว่า

ตามที่กลุ่มนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณาจารย์เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล ความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่ออย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการจัดเทศกาล Media Arts and Design Festival 2019 จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนในวงกว้าง

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อจึงออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงรายละเอียด สร้างความชัดเจนในประเด็นปัญหาและข้อพิพาท รวมถึงสรุปข้อเรียกร้องของนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณาจารย์ในสังกัดภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ตามที่ได้ร้องเรียนผ่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเนื้อหาสำคัญระบุว่า ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิจิตรศิลป์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดเก็บเงินงบประมาณเข้าส่วนกลางคณะวิจิตรศิลป์ภายหลังการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้ว จีงส่งผลกระทบต่อแผนบริหารการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพและสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ รวมถึงการบริหารงานภายในของภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ข้อความในแถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุดังนี้

“ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ได้จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี 2563 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารเนื่องจากหมดวาระการบริหารงาน โดยทีมผู้บริหารใหม่มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บงบประมาณเข้าส่วนกลางคณะวิจิตรศิลป์ 20% ของยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งเอกสารดังกล่าวแจ้งว่าผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่3/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ถือปฏิบัติตามมติดังกล่าวในการจัดทำงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป และสำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 การหักค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าส่วนกลางคณะในระดับปริญญาตรีจะหักเข้าส่วนกลาง 20% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงไม่มีการประกาศใช้แนวทางการจัดเก็บงบประมาณอย่างเป็นทางการ จึงขอยืนยันการจัดตั้งงบประมาณตามที่ได้จัดส่งเอกสารการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี 2563 ไปเมื่อเดินพฤศจิกายน 2561

คณะวิจิตรศิลป์ได้แจ้งรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี 2563 ปรับปรุง ด่วนที่สุด วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ให้ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ทำการปรับลดงบประมาณ

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อทำหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อขอให้คณะวิจิตรศิลป์ทบทวนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอน และการบริหารงาน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุด้วยว่า มีการทำบันทึกข้อความสอบถามรายละเอียดหมวดงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าธรรมการศึกษานอกคณะและโครงการกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามแผนงบปี 2563 แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆ และได้รับแจ้งจากคณะวิจิตรศิลป์เกี่ยกับการไม่อนุมัติโครงการ 1 โครงการ และได้รับการสนับสนุนงบนิทรรศการ Media Arts and Design 2019 จำนวน 5,000 บาท ทางสาขาวิชาฯ จึงขอเข้าพบคณบดีเพื่อหารือ แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง โดยหลังจากเหตุการณ์ในวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองได้พบตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อหารือและสรุปข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่

1. ขอทราบแนวทางแก้ปัญหาการจัดงาน Media Arts and Design Festival 2019 ซึ่งต้องใช้งบ 150,000 บาท
2. ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเหมาจ่าย 2 สาขา คือ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ และสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
3. ขอเรียกร้องให้ มช. ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ชุดปัจจุบัน ว่ามีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยระหว่างนี้ ขอให้พิจารณาส่งตัวแทนจากมช.เพื่อรักษาการแทนคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ในการบรรเทาปัญหาความขัดแย้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วรงค์ ชี้ ระบอบทักษิณ แค่พวกทุจริตเชิงนโยบาย แต่พวกชังชาติ จ้องทำลายสิ่งดีๆของชาติ
บทความถัดไปสุดยอด! ‘เมย์’ โค่น ‘โอกูฮาระ’ ลิ่วตัดเชือกชน ‘อากาเนะ’ ‘บาส-ป้อ-ครีม’ ร่วงแบดฮ่องกง