‘อ.ธนิสร์-ปาน ธนพร’ นำทีมศิลปินดังเปิดตัวอัลบั้มเพลงธรรมะ ในวาระ 150 ปี ชาตกาล ‘พระอาจารย์มั่น’

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่วัดปทุมวนาราม พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปาน ธนพร แวกประยูร และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มคีตธรรม (เพลงธรรมะ) การกุศล ในชื่อชุดมั่นคงในธรรม เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ใหญ่แห่งวัดปทุมวนาราม และพระกรรมฐานฝ่ายอรัญญาวาสี พระมหาเถระผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวัฒนธรรม จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำวาระปีพุทธศักราช 2563-2564 เพื่อสืบสานมรดกธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่ และขยายผลแก่ผู้ที่สนใจไปในวงกว้างทั้งภายในประเทศจนถึงระดับสากล

 

พระธรรมธัชมุนี กล่าวว่า วัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งในฐานะสถานที่เคยจำพรรษา สำนักของสหธรรมิก และของศิษย์ ทั้งนี้ ในขณะจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มอบมรดกธรรมชิ้นสำคัญไว้คือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือขององค์ท่าน อันเป็นหลักฐานลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรำลึกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดปทุมวนาราม ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 20 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสวดมนต์ทำวัตรบูชาพระรัตนตรัย การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูชาพระคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การจัดนิทรรศการตามรอยประวัติ การจัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้สืบสานปณิธานและปฏิปทาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทานต่างๆ การจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่น 150 ปี ชาตกาลฯ เพื่อเป็นศาสนวัตถุที่ระลึกในงาน การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ กุฏิบูรพาจารย์หลังเดิมที่ท่านเคยพักจำพรรษา

“รวมถึง การที่เหล่าศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ต่างค่าย ต่างสังกัด ร่วมใจกันอุปถัมภ์โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สร้างสรรค์อัลบั้มคีตธรรมการกุศล ชุดมั่นคงในธรรม เพื่อให้คีตธรรมในอัลบั้มนี้ได้สร้างปรากฏการณ์สืบสานมรดกธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่แก่อนุชนคนรุ่นใหม่ และขยายผลแก่ผู้ที่สนใจไปในวงกว้างทั้งภายในประเทศจนถึงระดับสากล โดยกิจกรรมแห่งการสืบสานปณิธานธรรมและปฏิปทาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่จัดขึ้น ณ วัดปทุมวนารามนั้น กำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2563โดยสามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม และช่องทางแฟนเพจ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” พระธรรมธัชมุนี กล่าว

ดร.สุเมธ กล่าวสุนทรพจน์ “สืบสาน รักษาสันติธรรม ตามรอยปฏิปทาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐาน บุคคลสำคัญของโลก” ตอนหนึ่งว่า การจัดสร้างคีตธรรมชุดนี้ เพื่อสืบสานข้อธรรม ปฏิปทาการดำเนินชีวิตของท่าน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างของผู้มีความเพียรในการบำเพ็ญธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้อนุชนรุ่นใหม่ได้ศึกษา สามารถสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้แสวงหาความหลุดพ้น ทำให้ชนสากลโลกเกิดความเข้าใจว่าพระธรรมยังมีอยู่ พระอรหันต์ยังมีอยู่ และผู้สนใจดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ไม่ขาดสาย จนเกิดการเจริญตามรอยธรรมอย่างมั่นคงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง พระราชินี ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตบทเพลงพระนิพนธ์ใน ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’
บทความถัดไปจนท.กัมพูชาส่งนักพนันออนไลน์ชาวไทยผิดกฎหมายกว่า 170 ชีวิต กลับไทยแล้ว