มรภ.พระนคร ส่งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร กว่า 2 พัน สอบ ‘ธรรมศึกษา’ เป็นปีที่ 12

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา วิทยาลัยพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง มอบหมายให้ พระมหารังษี เขมวีโร ป.ธ.9 จากสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร. ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย ร่วมในพิธีเปิดงานสอบธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ณกมลกล่าวว่า ม.ราชภัฏพระนคร ได้เล็งเห็นโครงการสอบธรรมศึกษา เป็นโครงการที่มุ่งให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนและมีการทดสอบวัดระดับความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังในเรื่องจิตนิยมคือความคิดที่ถูกต้อง ด้วยการให้ความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบกับช่องทางการศึกษาธรรมกันได้มากขึ้น เป็นสิ่งที่ท่านอธิการบดี โดยส่วตัวท่านเองก็ได้ให้ความสำคัญและชักชวนให้นักศึกษาทุกคนตลอดจนครูบาอาจารย์ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถความรู้ไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านความประพฤติ โดยเฉพาะเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา จะเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเน้นเป็นอย่างยิ่งจึงจัดให้การเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจทั้งนักศึกษาเอง และสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ และร่วมผลักดันด้านการเรียนการสอนกับทางมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีพุทธศักราช 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากร นักศึกษาสมัครเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,051 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 2,040 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 9 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 2 คน ผลการสอบครั้งนี้จะได้รับการรับรองจากมหาเถรสมาคมโดยแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ” ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ป่าไม้แจ้งความ ‘ทวี-ปารีณา’ บุกรุกป่า
บทความถัดไปเฮลีย์ บอลด์วิน โพสต์แล้ว ‘ไม่ท้อง’ หลังโดนชาวเน็ตสงสัย บอกแค่ชอบกิน