สหกรณ์ครูโคราช เร่งช่วยครูกว่าพันราย ประสบหนี้วิกฤต ธ.ออมสินจ่อฟ้อง ‘บุคคลล้มละลาย’

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มกราคม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา องค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 62 จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า 500 คน รับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 27,672 คน ทุนดำเนินการ 36,904 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 16,672 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,530 ล้านบาท เงินรับฝาก 6,049 ล้านบาทและผลกำไรสุทธิ 1,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 62 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 8.70 ต่อปี และเงินปันผลเรือนหุ้น อัตราร้อยละ 5.67

นายธีระวิทย์ เดือนกลาง สมาชิกสหกรณ์ฯ ใช้สิทธิสอบถามกรณีผู้บริหารสหกรณ์ ฯ นำเงินของสมาชิกไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งมีการทุจริตองค์กรถึงขั้นกิจการล้มละลาย ต่อมาสำนักฟื้นฟูกิจการมีหมายแจ้งคำสั่งที่ 14341 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 ศาลล้มละลายกลาง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 4,000 ได้รับการชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการชำระหนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในปี 2562 รวม 34 ล้านบาท จึงเป็นหนี้สงสัยจะสูญตามคำพิพากษาประกอบกับเงื่อนไขการเข้าแผนฟื้นฟูต้องใช้เวลา 26 ปี จึงจะได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด ซึ่งรวมเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จำนวน 546 ล้านบาท ใครจะรับผิดชอบมูลค่าหนี้ที่ก่อขึ้น เพื่อหวังผลกำไรที่เป็นส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะผู้บริหารสหกรณ์ ฯ ที่ลงนามอนุมัตินำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยความก้าวหน้าว่า ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ชำระหนี้เงินต้นคืนทุกครึ่งปีถึงปี 2584 และไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้นำรายได้จากการทำธุรกรรมของสหกรณ์คลองจั่น ฯ การสืบทรัพย์บังคับคดีผู้ทุจริตและภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทำให้มูลค่าหนี้รวมกว่า 800 ล้าน ยอดคงเหลือล่าสุด 446 ล้านบาทและในวันที่ 8 มีนาคม นี้ จะส่งมอบเงินต้นให้บางส่วน

นายทอง กล่าวว่า สถานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นลูกหนี้ซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสินกว่า 11,000 ราย และมีจำนวน 1,105 ราย เป็นหนี้วิกฤตหรือผู้ป่วยไอซียู ธนาคารออมสินได้เตรียมยื่นฟ้องหากไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกราชการสุดท้ายเป็นภาระทางสังคม ขณะนี้ความจริงใกล้ปรากฏมิใช่ความฝัน รัฐบาลเห็นชอบเตรียมอนุมัติเงิน 2 แสนล้านบาท ตั้งเป็นกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินครูไทยโดยเป็นแหล่งเงินกู้ผ่านสหกรณ์ครูทั่วประเทศมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4 บาท คาดจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทรูโด ชี้ สหรัฐมีส่วนผิด เหตุเครื่องบินโดยสารยูเครน ถูกอิหร่านยิงตก
บทความถัดไป“ศรีนวล”ดอดปรึกษากกต. หวั่นหลุดเก้าอี้ส.ส. เหตุ อนค.ไม่แจ้งหนังสือพ้นสมาชิก