สพฐ.ตื่นแล้ว! ร.ร.หอวัง ปิดเรียนเลี่ยงฝุ่น 2 วัน เรียนออนไลน์แทน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ได้ออกประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่องการปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ ดังนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ศธ 04277/49 เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 และกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งสภาพอากาศจะมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ปริมาณมาก ในวันที่ 21-23 มกราคม 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) การเปิดและปิดสถานศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 และ ข้อ 10

โรงเรียนหอวัง มีความห่วงใยนักเรียนอันจะได้รับผลกระทบจากสถานกาณณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน จึงมีมาตรการดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ จำนวน 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 เพื่อป้องกันอันตรายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพนักเรียน

2.ให้คุณครูที่มีคาบสอนในวันดังกล่าว ได้มอบหมายงานการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยโรงเรียนจะดำเนินการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนชดเชยต่อไป

3.ให้ผู้ปกครองนักเรียนกำกับดูแลนักเรยีนในความปกครองไม่ให้มีกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหอวัง www.horwang.ac.th และทางเพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหอวัง www.facebook.com/information ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดคลิป “ปารีณา”ปะทะ เสี่ยราชบุรี บอกถอยไปปากเหม็น
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” นำทีมครม.ร่วมงานเลี้ยงรับรอง วันกองทัพบก