การศึกษาเพื่อความเป็นไท ชี้ ครูลงโทษเขียนกางเกง คือแบบอย่างไม่ดีการใช้อำนาจ

จากกรณีที่อาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งได้มีการเขียนบนกางเกงนักเรียน เพราะกางเกงไม่ถูกระเบียบโรงเรียน จนเป็นข่าวปรากฎทั่วไปในโลกสังคมออนไลน์ ล่าสุด กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองและการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมฯได้ แถลงการณ์ กรณีอาจารย์เขียนบนกางเกงนักเรียน ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดย กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ระบุว่า การฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน จำเป็นจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนเช่นกัน การดำเนินการลงโทษที่เกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปตามกฎของโรงเรียน/กระทรวงศึกษาธิการ การกระทำเช่นนั้น นอกจากจะทำให้สินทรัพย์ของนักเรียนเสียหาย และเกิดความอับอาย ยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของการใช้อำนาจหรืออารมณ์ที่ขัดกับกฎระเบียบวินัยที่มีอยู่

ดังนั้น กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จึงเรียกร้องให้โรงเรียนและอาจารย์ดังกล่าว รับผิดกับการกระทำ และกำชับให้อาจารย์ปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon