ด่วน!!สทศ.รับโอเน็ตม.3ผิด ศธ.ให้ร.ร.รับเด็กเสียสิทธิเข้าม.4 เพิ่ม เบรกผอ.สทศ.ไขก๊อก!!(คลิป)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แถลงข่าวผลการตรวจสอบข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ใหม่ ภายหลังจากที่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวออสเตรเลียออกมาทักท้วง โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า สทศ.ได้ตรวจสอบใหม่พบว่าผิด 3 ข้อจริง ดันนั้น ศธ.จึงเห็นชอบให้ปรับคะแนนใหม่ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถานศึกษาปรับคะแนนในระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.1 ของนักเรียน

“สทศ.จะส่งคะแนนที่คำนวณใหม่ ให้โรงเรียนซึ่งใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 เรียงลำดับคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าใหม่ทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่สอบเข้าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 282 โรงเรียน บางคนมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น และมีสิทธิได้เข้าเรียน และอาจมีเด็กบางคนที่คะแนนลดลง ซึ่งในส่วนของเด็กที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ถึงแม้ว่าตามข้อกำหนดของศธ.จะห้ามรับเด็กเกิน 50 คนต่อห้อง จะเพิ่มเป็น 51 หรือ52 คนศธ. ก็จะอนุโลมให้รับได้ ส่วนเด็กที่มีคะแนนลดลง แต่ได้เข้าเรียนไปแล้ว ก็จะยกประโยชน์ให้ ได้เรียนต่อไป”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้นายสัมพันธ์ พร้อมที่จะรับผิดชอบ โดยเคยขอลาออกจากตำแหน่งผอ.สทศ. แต่ตนบอกว่า สิ่งที่สทศ.กำลังทำอยู่คือความรับผิดชอบ โดยการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.ต้องขอโทษที่เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษม.3 ผิด 3 ข้อ โดยส่งผลกระทบกับนักเรียนจำนวน 656,701 คน ซึ่งผลการปรับคะแนนใหม่ ทำให้มีนักเรียนคะแนนลดลง 4 คะแนน 42,943 คน คิดเป็น 6.54% คะแนนลดลง 2 คะแนน 175,671 คน คิดเป็น 26.75% คะแนนเท่าเดิม 247,980 คน คิดเป็น 37.76% คะแนนเพิ่มขึ้น 2 คะแนน 146,534 คน คิดเป็น 22.31 % คะแนนเพิ่มขึ้น 4 คะแนน 39,608 คน คิดเป็น 6.03% คะแนนเพิ่มขึ้น 6 คะแนน 3,965 คน คิดเป็น 0.60% ซึ่งสทศ.จะประกาศผลคะแนนโอเน็ตที่ปรับใหม่ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ หากสถานศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2217-3800 กด 0 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

นายการุณ กล่าวว่า สพฐ.จะให้โรงเรียนคำนวณคะแนนนักเรียนในใบปพ.1 ใหม่ทั้งหมด 491,856 คน เพื่อเป็นประวัติของเด็ก ขณะเดียวกันจะให้สถานศึกษาที่ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนชั้นม.4 ใช้ลำดับคะแนนของเด็กที่สอบเข้าใหม่ และให้ประกาศรายชื่อที่เรียงลำดับใหม่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ถ้าเด็กและผู้ปกครองพบว่ามีชื่อติดในโรงเรียนที่สอบไว้ ก็สามารถติดต่อเพื่อเข้าเรียนได้ทันที โดยจะเร่งดำเนินการให้โรงเรียนที่มีการสอบคัดเลือกเข้าม.4 ประกาศผลให้เร็วที่สุด

 

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

การุณ สกุลประดิษฐ์

โอเน็ตม.3

บทความก่อนหน้านี้แตกตื่น! ยายเครียดจัดหลานอยากให้ซื้อแทบเลตกลางห้างดัง เอามีดจี้คอเป็นตัวประกัน!
บทความถัดไปเจ๊าะแจ๊ะยูโร : อาชีพเสริม