กองทุนสงเคราะห์ ร.ร.เอกชน เล็งเพิ่มทางเลือกใช้สิทธิ 30 บาท รักษาครู-ผู้บริหาร

 


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ศธ.ได้หารือถึงสภาพคล่องของกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งใช้เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากมาจัดสวัสดิการให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากลดลงถึง 10% ขณะที่ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรมีมากขึ้น ทำให้ดอกผลอาจไม่พอจ่าย ดังนั้น ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการกองทุนฯ หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้กองทุน เบื้องต้นมีข้อเสนอว่าควรนำเงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุน ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่ครูโรงเรียนเอกชนบางส่วนขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาทนั้น เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ดังนั้น หากจะเปลี่ยนแปลงต้องสอบถามความต้องการของสมาชิก รวมถึงดูรายละเอียด และสิทธิประโยชน์ให้รอบคอบก่อน ส่วนข้อเสนอให้ซื้อประกันสุขภาพให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนนั้น ที่ประชุมได้มอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และให้มาเสนอต่อที่ประชุม

บทความก่อนหน้านี้ปศุสัตว์สกลนคร-ตร. ร่วมบุกอ.บ้านม่วง ทลายโรงเชือดหมูเถื่อนรวดเดียว 5 จุด
บทความถัดไปนโยบายรัฐ…ทำลายอุตสาหกรรมไก่