‘สช.’ ชี้หากพื้นที่ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก พร้อมรับน.ร.เข้ามาเรียน

‘สช.’ ชี้หากพื้นที่ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก พร้อมรับน.ร.เข้ามาเรียน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยการเตรียมพร้อมเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่ ทาง สช.ได้แนะนำว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ กศจ.แต่ละแห่งควรประชุมหารือร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อวางแผนจัดเขตพื้นที่บริการให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนเอกชนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเสริมการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก กศจ.แต่ละแห่งจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาว่าหากควบรวมแล้วพบปัญหาว่าจะนำเด็กไปเรียนที่ใด โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ทาง สช.พร้อมช่วยเหลือ โดยแจ้งให้โรงเรียนเอกชนในพื้นที่พร้อมรับนักเรียนเข้ามาเรียน ส่วนปัญหาการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบที่ซ้ำซ้อนระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้กันนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กศจ. แต่โดยหลักนั้น การรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ เป็นหน้าที่หลักของ สช.และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหายอดเด็กนักเรียนของโรงเรียนเอกชนลดลง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อจำนวนนักเรียนน้อยลง เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่ได้รับก็น้อยลงด้วย ในขณะที่โรงเรียนยังจ้างครูจำนวนมาก และไม่ยอมเลิกจ้าง ทำให้โรงเรียนรับภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจ้างครูของโรงเรียนเอกชนไม่มีอัตรากำลังที่ตายตัวแบบราชการ สช.จึงให้โรงเรียนจ้างครูให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อดูภาพรวมแล้วยอดรับนักเรียนไม่ได้ลดลง เพราะในส่วนของโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี กลับมีแต่ยอดนักเรียนที่เข้ามาสมัครเพิ่มมากขึ้น

“ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่ง ยื่นเรื่องขอปิดโรงเรียน เนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการมานาน สช.จึงส่งหนังสือให้แต่ละจังหวัดไปตรวจสอบโรงเรียนทั่วประเทศทั้งหมดกว่า 100 แห่ง ที่ไม่มีนักเรียน แต่ไม่ได้มายื่นคำขอเลิกกิจการ ภายใน 90 วัน นับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งไป ต้องมายื่นขอปิดกิจการ ถ้าโรงเรียนใดไม่ยอมมายื่น จะต้องตั้งคณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบ สะสาง และเสนอให้โรงเรียนเลิกกิจการต่อไป” นายอรรถพลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon