วิทยาลัยเทคโนฯ ชัยนาท แจงปิดกิจการ ยันไม่ได้ลอยแพน.ศ.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาทได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่า “นักเรียน 200 คน โดนลอยแพ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เลิกกิจการ” ความว่า ตามที่ปรากฏข่าวดังกล่าวทางมติชนออนไลน์  ฝ่ายบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท ขอชี้แจงว่า ทางวิทยาลัยไม่ได้ลอยแพนักศึกษา ตามที่เป็นข่าว ทางวิทยาลัยปิดประกาศให้นักเรียนนักศึกษาทราบตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งได้มีการเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมาประชุมเพื่อชี้แจงรับทราบถึงเหตุผลในการเลิกกิจการ และมาตรการในการเยียวยานักเรียนนักศึกษา(ตามเอกสารแบบ) รวมทั้งได้มีการประสานงานกับวิทยาลัยอื่นๆ ภายในจังหวัดหรือเขตใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาสามารถโอนย้ายไปเรียนต่อได้ เช่น วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เป็นต้น

สำหรับการคืนเงิน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษาภาคบ่ายที่ยังไม่จบการศึกษาที่ชำระเงินครบนั้นเนื่องจากนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้ว 1 ปีการศึกษา ทางวิทยาลัยจะออกใบผลการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อใช้ในการเทียบโอนหรือศึกษาในระดับปวส.ปีที่ 2 ทางวิทยาลัยจึงได้มีการจ่ายเงินส่วนนี้คืนให้กับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับ และได้มีการติดต่อเพื่อสมัครเรียนในวิทยาลัยอื่นๆ ตามที่แจ้งมาเบื้องต้น รวมทั้งรอรับเงินชดเชยตามกำหนดที่ประกาศไว้ แต่อาจมีนักศึกษาบางคนที่ไม่พอใจเรื่องการคืนเงินดังกล่าวจึงให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเกิดความเสียหายแก่วิทยาลัย

 

อ่าน : นักเรียน 200 คนโดนลอยแพ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนชัยนาท เลิกกิจการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon