เทคโนฯ ปทุมวัน ประกาศปิดสถาบันแล้ว ระดมทำความสะอาดสกัดโควิด-19

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดเผยว่า ด้วยมาตรการเร่งด่วนตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทำให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เบื้องต้นสถาบันได้ออกประกาศ “ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน ทั้งยังให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์, ผู้อำนวยการกอง, คณบดี, ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงาน Work At Home ด้วย

รศ.ดร.ประยูรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สถาบันยังได้คำนึงถึงกรณีความจำเป็นเร่งด่วน ที่บุคลากรต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันด้วย ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลบุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงาน ภายในช่วงเวลาที่สถาบันปิดทำการชั่วคราว ด้วยการให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น เสนอขออนุมัติผ่านสายงานตามลำดับถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรายกรณี รวมถึง มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ นำทีมทำความสะอาดภายในสถาบัน เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ มีความมั่นใจว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสะอาด ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งรับผิดชอบโดย ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี โดยมีทีมแม่บ้าน และพนักงานทำความสะอาด ระดมกำลังทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในสถาบัน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทีมจะตระเวนทำความสะอาดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายลง

“การสร้างทีมปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดภายในสถาบัน ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อรองรับช่วงเวลาที่สถาบันปิดทำการชั่วคราว ซึ่งสถาบันเชื่อว่าการทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนสำคัญ ที่สร้างความมั่นใจให้บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางมายังสถาบัน รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างจริงจัง รวมถึง เฝ้ารับฟังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สถาบันผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และกลับมาเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด” รศ.ดร.ประยูร กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image