สพฐ.เปิดเทียบวุฒิออนไลน์ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เรื่อง การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19และประกาศศธ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ(เปรียญธรรม 5 ประโยค) การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 5 /เปรียญธรรม 6 ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ และการขอใบแทนประกาศนียบัตร เฉพาะส่วนกลาง ซึ่งโดยปกติผู้รับบริการต้องติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ หรือชักประวัติการศึกษาก่อนการดำเนินการออกเอกสาร ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตลอดจนเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้รับบริการ สพฐ. จึงให้ผู้รับบริการดำเนินการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดผ่านระบบออนไลน์

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า โดยผู้รับบริการสามารถดำเนินการ ดังนี้ 1.ยื่นคำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://sreiiobec.go.th พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบในระบบ หรือ 2.ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- mai) : sreibet@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ 4 ชั้น 1 ศธ. ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th ส่งหลักฐานการชำระเงินลงในระบบ หรือ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E – mail) : srei.bet@gmail.com 4.ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วน ในเบื้องตันจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด 5.ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ E- mal ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้วหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการอีกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภูเก็ตยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 5 ตร.ป่าตองติดด้วย 1 รวมผู้ป่วยติดเชื้อ 32 รอผล 64 ราย
บทความถัดไป‘เทโร’เห็นพ้องเลื่อนลีกออกไปถึง พ.ค. เตรียมโปรแกรมให้นักเตะฟิตอยู่บ้าน