มบ.เลื่อนจ่ายค่าเทอม ยกเว้นค่าหอพัก-น้ำ-ไฟ ให้นิสิต พร้อมทำประกันโควิด-19 ให้

มบ.เลื่อนจ่ายค่าเทอม ยกเว้นค่าหอพัก-น้ำ-ไฟ ให้นิสิต พร้อมทำประกันโควิด-19 ให้
เลื่อนจ่ายค่าเทอม – รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการรับมือที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยปรับการเรียนการสอนและการสอบเป็นระบบออนไลน์ และการปรับระบบการทำงานของบุคลากรจากที่บ้านนั้น ล่าสุด มบ.ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อนิสิต เนื่องจากพบว่ามีนิสิตหอพักบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ผนวกกับผลกระทบจากปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และนิสิต ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ มบ.จึงพิจารณายกเว้นค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา หอพักนิสิต ตลอดเดือนเมษายน 2563 และพิจารณาคืนเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตที่ได้ชำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยไว้แล้ว และไม่ประสงค์จะพักต่อ

รศ.ดร.วัชรินทร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ขยายเวลาการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่อนุมัติจบระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 ทางกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิ และทรานสคริปท์ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศฟรี

“ที่สำคัญ มบ.มีกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ซึ่งครอบคลุมอุบัติภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ล่าสุดได้ปรับให้ครอบคลุมภัยจากโรคระบาดร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ในกรณีที่นิสิตติดเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนิสิตระหว่างการรักษาทันที 10,000 บาท หากนิสิตเสียชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจัดการงานศพ และค่าปลงศพ 100,000 บาท นอกจากนี้ ถ้าผู้ปกครองของนิสิตเสียชีวิตจากโรคระบาดร้ายแรง ทางมหาวิทยาลัยยังมีเงินช่วยเหลือ โดยอัตรากำหนดไว้สำหรับพ่อ และแม่ที่เสียชีวิตคนละ 10,000 บาท” รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image