ทปอ.ตั้งกลุ่มดึง 3 พันอาจารย์มหา’ลัยช่วยเรื่องสอนออนไลน์

นพ.สรนิต
นพ.สรนิต

ทปอ.ตั้งกลุ่มดึง 3 พันอาจารย์มหา’ลัยช่วยเรื่องสอนออนไลน์

สอนออนไลน์ – เมื่อวันที่ 15 เมษายน นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 อว.ออกประกาศให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มสอนออนไลน์เต็มรูปแบบแล้ว โดยการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็ว โดยอนาคตผู้เรียนสามารถเรียน และทบทวนความรู้ที่ใดก็ได้ ยกเว้นบางวิชาที่จำเป็นต้องเรียนในภาคปฏิบัติ เช่น นักศึกษาแพทย์ ที่ต้องเรียนกับคนไข้

“อว.สนับสนุนในหลายส่วน ทั้งการประสานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กลุ่มผู้ให้บริการการสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งทรู เอไอเอส และดีแทค ในการร่วมกันสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ หรือตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จะใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรีผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อเรียนในระบบออนไลน์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียน ทำงาน และสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน อนาคตต้องไปดูระบบการสอบออนไลน์ การออกแบบการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย” นพ.สรนิต กล่าว

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลระบบออนไลน์และมาตรฐานหลักสูตรใหม่ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคตนั้น ทปอ.ได้หารือกัน พบว่ามหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ.มีความหลากหลาย มีทั้งที่พร้อม และยังไม่พร้อม ดังนั้น จึงตั้งกลุ่มสื่อสารออนไลน์ ซึ่งรวมอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 3 พันคน ในชื่อกลุ่ม Online Education Academy เพื่อหารือ และช่วยเหลือกัน ในเรื่องการสอนออนไลน์ ทั้งในเรื่องการจัดทำหลักสูตร วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เป็นการแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน เชื่อว่าอนาคตจะพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัย สอนออนไลน์เต็มรูปแบบทุกแห่งแล้ว

“ขณะเดียวกันยังเตรียมพร้อมหลักสูตรแนวใหม่ในอนาคต ที่วัดประเมินผลจากสมรรถนะผู้เรียน โดยไม่ต้องอ้างอิงกับหน่วยกิต ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ไม่ใช่เฉพาะวัยปริญญาตรีเท่านั้น” นายชาลี กล่าว

นายชาลีกล่าวต่อว่า ขณะนี้ มธ.เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบทุกวิชาเรียนแล้ว และเตรียมให้สอบออนไลน์ เพราะเห็นชัดว่ามีแนวโน้มไม่สามารถเปิดเรียนได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมพอสมควร อีกทั้ง การสอนออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดผล ประเมินผลผู้เรียน โดยจะต้องดูในส่วนของการเรียน และการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนด้วย

นายชาลีกล่าวอีกว่า ส่วนอนาคต แม้การเรียนการสอนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การเรียนในห้องเรียนยังจำเป็น เพราะบางอย่างไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ยังไม่รวมถึงการทำกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการทำงานในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จีเอสเค บริจาคเงินให้ 6 โรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19
บทความถัดไป‘ศอ.บต.’ เผยยอดคนไทยในมาเลย์กลับประเทศ 7,000 คน จาก 4 ช่องทาง