เด็กไทยเจ๋ง!! น.ร.เตรียมฯ-สวนกุหลาบ-มหิดลฯ คว้า 2 ทอง 3 เงิน แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่สวิส

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม น.ส.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.จัดส่งผู้แทนประเทศไทย 5 คน ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม ณ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปรากฎว่าผู้แทนประเทศไทยทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้ เหรียญทอง ได้แก่ นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และนายกฤตเมธ เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, เหรียญเงิน ได้แก่ นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม สำหรับอาจารย์ที่ร่วมเดินทางไป ได้แก่ นายพิเชษฐ กิจธารา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม นายกิตติวิทย์ มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม นายทวีนันท์ เชียวชาญชานาญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายนิพนธ์ จันเลน สสวท.ผู้จัดการทีม โดยปีนี้มีนักเรียนร่วมการแข่งขันจาก 88 ประเทศ จำนวน 398 คน

22

อนึ่ง คณะผู้แทนประเทศไทยฟิสิกส์โอลิมปิกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 19 กรกฏาคม เวลา 05.30 น.เที่ยวบิน TG 971 สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนวิชาดังกล่าวเวลา 06.00 น.ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

33

Advertisement

44

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image