‘สุวิทย์’ ผุดโครงการอว.สร้างงาน จ้างน.ศ. คนว่างงาน 5 เดือน เดือนละ 9 พันบาท

‘สุวิทย์’ ผุดโครงการอว.สร้างงาน จ้างน.ศ. คนว่างงาน 5 เดือน เดือนละ 9 พันบาท

สร้างงาน – “สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ แก้วิกฤติโควิด – 19 คนตกงาน ผุดโครงการ “อว.สร้างงาน” จ้างงานประชาชน 1 หมื่นคนไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่จบ ไม่เกี่ยงประสบการณ์ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9 พันบาท  5 เดือน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว.จัดโครงการ อว. สร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นภาระกิจที่สำคัญ ของอว. ที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจุดเน้นที่สำคัญตอนนี้คือการสร้างงาน ให้คนมีงานทำ ไม่ใช่มองในระยะสั้นแต่ต้องมองถึงการมีงานทำในระยะยาว ผู้ที่ถูกจ้างงานจะเข้าไปยกระดับชุมชน ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มรับสมัครได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคนนี้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการอื่น อาทิ กรณีผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือได้รับการเยียวยาจากการเป็นเกษตรกร เป็นต้น

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการสร้างงานฯ จะรับคนเข้ามาทำงานใน 42 หน่วยงานในสังกัด อว. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงาน ที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทั้ง 42 หน่วยงานของ อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร การมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน การฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น ที่สำคัญหากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้ทันที

รัฐมนตรีว่าการอว. กล่าวต่อว่า หน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง ผู้ที่ได้รับการจ้าง จะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน เน้นการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน นอกจากนี้ ยังมี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ให้ไปทำโครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงานได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การจัดทำเขตหมู่บ้าน การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ทำเรื่อง โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่เอสเอ็มอีและโอทอป ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงาน อาทิ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต และกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วย ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงานได้แก่ การช่วยในเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุของผลผลิตมะม่วง การช่วยผลิตชุดปลูกผัก การช่วยแปรรูปผลไม้ในรูปผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น

“โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง อว.พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้เลย และในระยะต่อไป อว.ก็ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้”นายสุวิทย์ กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โฆษกคลังแนะตรวจสอบ 5 ข้อก่อนเดินทางมาร้องเรียนเยียวยา 5 พันบาท
บทความถัดไป“เน็กซัส” จัดแคมเปญใหญ่ “รวมพลคอนโด หั่นราคาต่ำกว่าทุน”9 พ.ค. เพียงวันเดียวเท่านั้น