อดใจไปอีกเดือน ‘กรมศิลป์’ สู้ศึกโควิด ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ อุทยานปวศ. โบราณสถานต่ออีกรอบ 1-31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากรประกาศปิดการให้บริการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ขณะนี้ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีภารกิจให้บริการแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมศิลปากรจึงประกาศขยายเวลาการปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลูกจ้าง นายจ้าง กลุ่มธุรกิจบริการโรงแรม และสมาคมโรงแรมไทย/สมาพันธ์ SME ไทย
บทความถัดไปรมว.พาณิชย์ เผยทิศทางสินค้าเกษตร เดินหน้าใช้โครงการ “ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ฝ่าวิกฤติโควิด-19