เร่งปรับข้อบังคับลงโทษจรรยาบรรณครู คาดเสร็จ 2เดือน

เร่งปรับข้อบังคับลงโทษจรรยาบรรณครู คาดเสร็จ 2เดือน

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.มีมติอนุมัติในหลักการให้แก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดระยะเวลาให้น้อยลงในการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากเดิมภายใน 180 วัน และกำหนดระยะเวลาในการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …

นายเอกชัย กล่าวว่า การปรับครั้งนี้จะทำให้การกำกับดูแลเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพมีความเหมาะสมรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้สรุปผลได้รวดเร็วขึ้น เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ ระเบียบปฏิบัติปัจจุบันบางประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการทางจรรยาบรรณได้ทันต่อเหตุการณ์

นายเอกชัย กล่าวด้วยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฉบับเดิม กำหนดไว้ว่า กรณีปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนทันที เมื่อได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนแล้ว ให้พิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ คือ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ หรือกระทําล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น และถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งคิดว่าการกระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างร้ายแรงที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของสังคม น่าจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ก่อนได้เลย แล้วตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงในภายหลัง ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า สิ่งที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายประสิทธิชัย เขาแก้ว หรือ ผอ.กอล์ฟ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีปล้นทอง จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เมื่อข่าวแพร่ออกมาว่านายสิทธิชัยถูกจับกุมตัวได้แล้ว กมว.ยังไม่สามารถสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพของ ผอ.กอล์ฟ ทั้งหมดในทันทีที่เป็นข่าวกระทบต่อความรูสึกของสังคมเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ยังในขั้นสอบสวน และผอ.กอล์ฟยังไม่ถูกฟ้องในคดีอาญา ทั้งๆ ที่มีกระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ชัดเจน น่าจะพักใช้ใบอนุญาตฯ ได้ทันที

“ระเบียบที่เขียนไว้เดิมทำให้การดำเนินการด้านจริยธรรม มีอุปสรรค ไม่รวดเร็วและไม่ตอบสนองความรู้สึกของสังคมได้ทันที ผมมองว่าสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ควรจะมีอำนาจบางอย่างทางกฎหมายที่สามารถกำกับดูแลดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองกับการทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ชัดเจน ปัจจุบันหากพบว่าบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทางการศึกษา กระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ชัดเจน กมว.อยากดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ยังติดขัดที่ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ การแก้ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครั้งนี้ จะต้องแก้ทั้งระบบ ไม่แก้แบบปะผุ ต้องดูภาพรวมและแก้ไขทั้งชุด” นายเอกชัยกล่าว

ประธาน กมว. กล่าวต่อว่า คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบังคับไม่นาน เพราะทางคุรุสภากำลังดำเนินการ ไม่เกิน 2 เดือนจะแล้วเสร็จ เพราะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็เร่งรัดเรื่องนี้เช่นกัน เมื่อคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับเสร็จ เพื่อความรอบครอบจะเสนอให้ที่ประชุม กมว.พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานพิจารณาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ.เร่งคลอดเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เล็งปรับเหลือประเมินรูปแบบเดียว
บทความถัดไปสกู๊ปพิเศษ : อินดอร์มาร์เชียลอาร์ตเกมส์ เกมตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ!