‘ดับบลิวเอชเอ’ ตอบโจทย์ ‘อีอีซี’ ให้ทุน วท.บ้านค่าย-ช่วยเด็กฝึกงาน

‘ดับบลิวเอชเอ’ ตอบโจทย์ ‘อีอีซี’ ให้ทุน วท.บ้านค่าย-ช่วยเด็กฝึกงาน

ทุนอีอีซี – โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ใน จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชน โครงการอีอีซีมีภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ ระบบรถไฟรางคู่ รวมถึง การขยายสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือ

ความท้าทายอย่างหนึ่งของการพัฒนาโครงการเศรฐกิจขนาดใหญ่ คือ ความต้องการแรงงานที่มีฝีมือ ตามความต้องการของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และบริษัทภาคเอกชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวะมีประสบการณ์ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา

ทำให้บัณฑิตจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีเยาวชนที่มีความสามารถจำนวนมาก ไม่มีโอกาสเรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มองเห็นปัญหานี้ จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) บ้านค่าย จ.ระยอง สนับสนุนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งทำต่อเนื่องมา 9 ปี ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีประวัติเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อ นอกจากนี้ ยังได้ช่วยประสานงานกับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย

มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะส่งเสริมความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ให้มีอนาคตที่มั่นคง บริษัทยินดี และภูมิใจที่ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมกับเงินช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลน มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ปูรากฐานไปสู่การมีอาชีพ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการ วท.บ้านค่าย กล่าวว่า โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาระดับอาชีวะ องค์กร และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตลอดจนสมาชิกชุมชน การที่นักศึกษาได้รับการฝึกอบรม และปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ได้รับความรู้ที่เฉพาะเจาะจง และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง การบรรจุเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ หลังจากเรียนจบการศึกษา หรือนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องๆ ต่อไป เป็นการยืนยันว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็จะได้รับโอกาสทำงาน และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ตนเองได้

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษา และมีโอกาสการฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถที่เหมาะสม อย่าง นายประสิทธิ์ รามจาตุ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฝึกงานที่บริษัท เอ็นที เซอิมิซุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น กล่าวว่า ตนมีความฝันอยากจะเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง แต่ครอบครัวค่อนข้างขัดสน การที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ผมมีโอกาสเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์การทำงาน ได้รับความรู้การฝึกอบรมจากหัวหน้า และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นระยะเวลา 11 เดือน นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก

“หลังจบการศึกษา ผมได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทเอ็นที เซอิมิซุฯ นอกจากประสบการณ์ในการทำงาน ผมยังได้มีโอกาสในการฝึกการสื่อสารภาษากับชาวต่างชาติ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่” นายประสิทธิ์ กล่าว

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โรโบติกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการในพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มันเริ่มแล้ว! พายุฤดูร้อนกระหน่ำโซ่พิสัย ‘บึงกาฬ’ บ้านพัง 70 หลังคาเรือน
บทความถัดไปเจ้าภาพเผย ‘เฟร้นช์ โอเพ่น’ อาจปิดสนามแข่ง อย่างน้อยยังได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอด