กมว.จี้ม.เอกชน แจงข้อมูลนศ. หลังถูกร้องเรียนจบแต่ไม่ได้ตั๋วครู

กมว.จี้ม.เอกชน แจงข้อมูลนศ. หลังถูกร้องเรียนจบแต่ไม่ได้ตั๋วครู

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติ โดยปีการศึกษา 2557-2558 ได้รับการอนุมัติให้รับนักศึกษาปีละ 100 คน แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาปีละ 400-500 คน อย่างไรก็ตามกมว.ได้มีการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อมูล โดยให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลต่างๆให้ตรวจสอบ ล่าสุด ที่ประชุมกมว. มีมติให้ส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนการรับและรายชื่อนักศึกษา มาให้กมว. ภายใน 15 วัน ทั้งนี้กมว.จะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนั้นภายในสัปดาห์หน้า

นายเอกชัย กล่าวต่อว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายน 2562 สาเหตุที่ี กมว.มีการพิจารณาเรื่องนี้ยาวนานเพราะข้อมูลที่ กมว.ขอไปและได้รับกลับมาไม่ชัดเจน แต่ละครั้งที่ส่งเป็นรายชื่อนักศึกษาที่เรียนในที่ตั้งบ้าง นอกที่ตั้งบ้าง ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ แต่ครั้งล่าสุดนี้จะขอให้มหาวิทยาลัยตอบคำถามกมว.ว่า มหาวิทยาลัยจัดสอนในที่ตั้งเท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่ ก็ขอให้ส่งรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เรียนในที่ตั้งในปีการศึกษานั้นให้กมว. เป็นหลักฐาน เพื่อที่ กมว.จะได้นำไปตรวจสอบกับรายชื่อของผู้ที่จบการศึกษา หากตรงกันก็ไม่เป็นปัญหา แต่หากไม่ตรงกันก็แสดงว่ารับนักศึกษาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งไม่ถูกต้อง
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากกมว.พบปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้อีก จะมีวิธีการดำเนินการจัดการอย่างไรให้รวดเร็วกว่านี้ นายเอกชัย กล่าวว่า ปัญหาต่างๆที่พบจะน้อยลง เพราะที่ผ่านมา กมว.ไม่มีฐานข้อมูลรายชื่อผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า แต่ขณะนี้ กมว.ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลแล้ว เมื่อเรียนจบ มหาวิทยาลัยก็ส่งรายชื่อผู้เรียนจบมาให้ กมว.เทียบรายชื่อกัน หากตรงกันก็แสดงว่าเรียนจริง จะไม่มีปัญหา ซึ่งไม่มีทางที่จะแทรกชื่อระหว่างทางได้เลย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image