‘กนกวรรณ’ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ชื่นชม กศน.เตรียมการรับ นศ.ได้ดี ฝากสอนอาชีพแก่ผู้ว่างงานจากโควิด

‘กนกวรรณ’ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ชื่นชม กศน.เตรียมการรับ นศ.ได้ดี ฝากสอนอาชีพแก่ผู้ว่างงานจากโควิด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา เรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยมีนายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นางจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครู และบุคลากร เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาติดตามการจัดการศึกษา เรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งแจ้งล่วงหน้าเพียง 15 นาที เพราะต้องการทำงานเชิงรุก แต่ไม่ได้คิดจะมาจับผิดแต่อย่างใด และที่ผ่านมาชาว กศน.ก็ทำให้เห็นแล้วว่า เป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่มีพลังความมุ่งมั่นทุ่มเท และสมรรถนะการทำงานที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็พร้อมรองรับการทำงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งาน “ระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัครนักศึกษา กศน.ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ครูและบุคลากร กศน.ทั้ง 10 อำเภอ ในวันนี้ เป็นแนวคิดและวิธีทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการตอกย้ำความเป็น “หน่วยงานเคลื่อนที่เร็ว” สามารถปรับตัวทำงานเท่าทันในทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

“รัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามผลักดันการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ทั้งการจัดสรรอัตราครู กศน. จำนวน 891 คน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ, การสนับสนุนช่องทีวีดิจิทัล ช่อง 52 เพื่อการเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา แม้โรงเรียนหยุด แต่การศึกษาไม่หยุด, การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน, พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ดี (Good partnership) ในหลายด้าน อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ออนไลน์ สำหรับจัดกิจกรรมสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ความร่วมมือกับ TK park พัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชนต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงการเตรียมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งหลังโรคระบาดผ่านพ้นไป จะมีผู้ตกงานและผู้ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จำนวนมาก จึงขอให้ กศน.เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท จุดเด่น และทรัพยากรในท้องที่ท้องถิ่น คู่ขนานไปกับการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้นักศึกษาและประชาชนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พึ่งตนเองอย่างพอเพียง รวมทั้งปรับตัวสู่วิถีปกติใหม่ (New normal) เพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างมีความสุข

ขอชื่นชมและขอบคุณชาว กศน.สุพรรณบุรี ที่ร่วมคิดร่วมทำงานเพื่อจัดการศึกษาและเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยอย่างเต็มที่ และแม้ต้องทำงานท่ามกลางข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ก็ไม่ท้อถอย จึงขอเป็นกำลังใจและชวนมาร่วมทำงาน ร่วมเหนื่อยไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นจริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอไอเอส ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้า รับ NEW NORMAL ยุคโควิด
บทความถัดไปร้องกองปราบถูกสาวใหญ่ลวงลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมกับวงแชร์ สูญ 10 ล้าน เชิดเงินหายลอยนวล