‘บอร์ด กช.’ เห็นชอบให้ร.ร. เอกชนกู้เงินรักษาสภาพคล่อง รายละไม่เกิน 5 แสน เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

‘บอร์ด กช.’ เห็นชอบให้ร.ร. เอกชนกู้เงินรักษาสภาพคล่อง รายละไม่เกิน 5 แสน เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่าที่ประชุมหารือถึงการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่ง ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยเหลือทุกอย่าง ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาให้เสร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาช่วยเหลือ

นางกนกวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน.. … และร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่นไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม .. … ซึ่งเดิมกองทุนเหล่านี้ให้โรงเรียนกู้ยืมเพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเท่านั้น แต่เมื่อมีวิกฤตการระบาดของโควิด-19 จึงเห็นควรให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมเงินมาใช้บรรเทาผลสถานการณ์ดังกล่าว

โดยจะให้โรงเรียนเอกชน กู้ยืมเงินหรือยืมเงิน รายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี จำนวน 12 งวด ใช้บุคคล 2 คน เป็นผู้ค้ำประกัน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วย ส่วนการชำระคืนโรงเรียนต้องให้หัก ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับจาก สช. โดยหัก ที่จ่าย ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ทางกองทุนทั้งหมดมีเงินสำรองให้โรงเรียนกู้ยืมจำนวน 605 ล้านบาท และพร้อมที่จะปล่อยให้โรงเรียนกู้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามมีโรงเรียนเอกชนเรียกร้องว่าการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 อาจจะแพงเกินไป ขณะนี้ สช.อยู่ระหว่างการหาทางช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่ ต่อไปอาจจะเก็บน้อยลงหรือให้ปลอดดอกเบี้ยไปก่อน เป็นต้นนางกนกวรรณ กล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวต่อว่า จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ สช.รวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลและสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ สช.เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณาแล้ว ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนจะขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งหมดจำนวนกว่า 4,100 ล้านบาท

นอกจากนี้ ดิฉันมอบนโยบายให้กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนให้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลของครูเอกชนทั้งหมดพร้อมกับติดตามนโยบายการรักษาพยาบาทของครูเอกชน ที่ครูได้เรียกร้องให้ดูแลมากขึ้น จากเดิมที่ทางกองทุนมีเงินรักษาพยายาลครู 100,000 บาท และได้เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาท จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เนื่องจากมีโรคที่ค่ารักษาเกินกว่า 150,000 บาท และครูอยากให้การรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงพ่อแม่ และทายาทด้วย ซึ่งดิฉันได้เร่งรัดเรื่องนี้เพื่อดูแลสวัสดิการของครูเอกชนให้ครอบคลุมขึ้น นอกจากนี้ ให้ทางกองทุนสงเคราะห์ฯ ดูเรื่องการซื้อประกันสุขภาพให้ครูด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่มีข้อยุติใดๆ เพราะต้องดูถึงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนสงเคราะห์ฯ ด้วยนางกนกวรรณ กล่าว

ด้านนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนเอกชนได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะขอลดภาษีหรือยกเว้นเป็นการชั่วคราว ซึ่ง สช.ได้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาและเข้าที่ประชุมครม.เป็นการต่อไป นอกจากนี้ สช.รายงานผลการดำเนินการปล่อยกู้ของกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน พบว่าปัจจุบันได้ปล่อยกู้ไปจำนวนกว่า 108 ล้านบาท และมีครูยื่นขอกู้จำนวนกว่า 1,200 คนแล้ว

ขณะนี้ สช. ประสบปัญหาครูต่างชาติ และนักเรียนต่างชาติ ทั้งในโรงเรียนนานาชาติ และในโรงเรียนเอกชนสังกัดสช. ซึ่งเดิมครูและนักเรียนต่างชาติ เคยทำงานและเรียนในประเทศไทย และได้กลับประเทศของตน ก่อนที่มีจะการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บุคคลเหล่านี้อยากจะกลับเข้ามาในประเทศอีก สช.จะแก้ปัญหาอย่างไร รวมทั้งยังมีครูและนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครสอนและสมัครเรียนไว้ ไม่สามารถเดินทางเข้าเข้าประเทศได้ เพราะครูจะต้องมีวีซ่าและwork permit ด้วย ซึ่งนางกนกวรรณ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่นกระทรวงแรงงาน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 5 มิถุนายนนี้นายอรรถพลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบศพหนุ่มใหญ่ หลังถูกฟ้าผ่าตกเรือ จมหายในแม่น้ำโขง 3 วัน
บทความถัดไปก.แรงงานฝึกอาชีพฟรีทั่วไทย รับแรงงานใหม่ป้อนตลาด เริ่ม 1 มิถุนาฯ