‘สพฐ.’ ออกมาตราการรับมือเปิดเทอม 1 ก.ค. ให้ร.ร.ปรับใช้ตามความเหมาะสม-บริบท

‘สพฐ.’ ออกมาตราการรับมือเปิดเทอม 1 ก.ค. ให้ร.ร.ปรับใช้ตามความเหมาะสม-บริบท

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียว คือไม่มีผู้ติดเชื้อเป้นเวลา 28 วัน ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด โดยสพฐ. มอบหมายให้โรงเรียนทุกแห่งไปประเมินความพร้อม ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน และเสนอข้อความเห็นจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด เพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน มีจำนวน 14,853 แห่ง ในจำนวนนี้จัดการเรียนการสอนผ่านศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ดีแอลทีวี) 11,415 แห่ง และมีโรงเรียนอีก 3,438 แห่ง ที่ไม่ได้ใช้ดีแอลทีวีในการสอน ซึ่ง สพฐ.จะทำหนังสือสอบถามแต่ละโรงเรียนต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนผ่านดีแอลทีวีหรือไม่ โดยโรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ เพราะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ส่วนการจัดสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องนั้น ในระดับประถมศึกษาศึกษาจะต้องไม่เกิน 20 คนต่อห้อง และระดับมัธยมศึกษา จะต้องไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถจัดการสอนเสริมให้นักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นทางออนแอร์หรือออนไลน์

“หากโรงเรียนใดที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกินกว่ากำหนด สพฐ.เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน เช่น จันทร์/พุธ/ศุกร์ หรือ อังคาร/พฤหัสบดี หรือการสลับมาเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน และการสลับกลุ่มนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสามารถสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม และบริบทของโรงเรียน”นายอำนาจกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon