‘วิษณุ-สมคิด’นั่งปธ.ผลิตครู วาง’นโยบาย-ทิศทาง-มาตรฐานแม่พิมพ์’

‘วิษณุ-สมคิด’นั่งปธ.ผลิตครู วาง’นโยบาย-ทิศทาง-มาตรฐานแม่พิมพ์’

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ตนเป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมรายงานเรื่องงบประมาณ และการตรวจสอบภายในของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่จะกำหนดตัวชี้วัดด้านต่างๆ ไว้อยู่ ซึ่งตนเน้นย้ำว่า ในส่วนของการพัฒนาครู จะต้องมีตัวชี้วัดให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริงด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือเรื่องปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพของครู เพราะที่ผ่านมาพบข่าวเกี่ยวข้องกับครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจำนวนมาก ศธ.ควรจะกลับมาพิจารณาร่างกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ครู หรือผู้ที่จะเข้ามาเป็นครู มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างแท้จริง

“ที่ประชุมยังหารือเรื่องการวางแผนพัฒนาผลิตครูระหว่าง ศธ.และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยจะมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู เพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องนโยบาย กำหนดทิศทาง วางมาตรฐานครู ดูแลการวิจัยเชิงระบบ ใน 10 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และ อว.ร่วมเป็นกรรมการ ขณะเดียวกันได้หารือถึงนโยบายที่จะผลักดันการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้มีผู้เรียนมากขึ้น ฉะนั้น ศธ.ต้องสื่อสารให้ อว.รับทราบเพื่อวางแผนการผลิตครู และอาจารย์ ที่จะมาสอนอาชีวะต่อไปด้วย” ณัฏฐพล กล่าว

นายณัฏฐพลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 รายและที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภายกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ จากนี้ไปเลขาธิการคุรุสภาสามารถยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวได้ หากพบว่ามีการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูที่กระทำผิด ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะออกจากราชการไปแล้ว แต่ยังมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ ดังนั้น จึงย้ำคุรุสภาไปว่า หากพบครูกระทำความผิด ทางคุรุสภาต้องดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปได้ทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon