KU BYE’NIOR ONLINE ปัจฉิมนิเทศนิสิตแนวใหม่ ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ ม.เกษตรฯ

KU BYE’NIOR ONLINE ปัจฉิมนิเทศนิสิตแนวใหม่ ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ ม.เกษตรฯ

ม.เกษตรศาสตร์ – การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 กำลังเป็นปัญหาระดับโลก ทำให้การใช้ชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จึงได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน การทำงาน ตลอดจนการจัดโครงการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน และให้เกิดความปลอดภัยแก่นิสิต และบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินต่อไปไม่หยุดนิ่ง

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต มก.ชั้นปีสุดท้าย เป็นโครงการแรกที่ปรับรูปแบบโครงการโดยใช้วิธี “ออนไลน์” ภายใต้ชื่อ KU BYE’NIOR ONLINE ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ เพื่อให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายได้รับฟังหลักคิด เทคนิคเตรียมความพร้อมการทำงาน การปรับตัวให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันจากรุ่นพี่ อาทิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. พี่ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ KU 55 พี่เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ KU 55 พี่แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ KU 66

ดร.จงรัก ได้มอบ 3 หลักคิด สำหรับบัณฑิตปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการงานอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ หลักคิดที่ 1 คือ หลัก 3 ธรรมในการดำเนินชีวิต ยึดหลักความเป็นธรรมดา หลักความเป็นธรรมชาติ และหลักธรรมาภิบาล

หลักคิดที่ 2 คือ หลักความเป็นผู้นำ ต้องสร้างความเชื่อถือ 5 ด้านในมิติของการครองตน ครองคน และครองงาน ได้แก่ การเชื่อถือตัวเอง เชื่อถือเพื่อนร่วมงาน เชื่อถือองค์กร เชื่อถือจากผู้ใช้บริการ เชื่อถือจากสังคมสาธารณะ

และหลักคิดที่ 3 คือ หลักการบริหารงาน ใช้ 3 ทฤษฎี ได้แก่

ทฤษฎีส้วมเหม็น : สิ่งไหนที่ไม่ดี มีปัญหา แต่มีความจำเป็น ต้องแก้ไขที่ต้นตอแทนที่จะยกเลิกไปง่ายๆ เช่นเดียวกับส้วมตามอาคารที่มักปิดตายเพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็น แทนที่จะแก้ปัญหาด้วยทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือการดูแลบำรุงรักษาให้ดีเสียก่อน

ทฤษฎีซาลาเปาจุดสีแดง : สิ่งใดไม่มีประโยชน์ ควรยกเลิกเสีย เช่นเดียวกับการทำจุดสีแดงที่ซาลาเปา หรือตำหนิสีอื่นๆ ไว้ที่ซาละเปา ดูเหมือนจะเป็นตัวบอกถึงไส้ที่อยู่ภายใน แต่แท้จริงแล้ว คนทำ หรือคนเลือกซื้อ มักไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่า ทำตำหนิสีไปเพื่ออะไร หรือเลือกสีแดงจะได้ไส้อะไร เช่นเดียวกับการทำงานไปวันๆ โดยขาดความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ทฤษฎีต้นไม้ต้องการร่มเงา : ในสภาพความเป็นจริงทั่วไป ต้นไม้ต้องการร่มเงาจากการดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ป้องกันแมลงของเจ้าของฉันใด ก็เช่นเดียวกับ บริหารงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการร่มเงาแห่งการเอาใจใส่ดูแล ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงในทุกมิติของผู้บริหาร

สำหรับโครงการ KU BYE’NIOR ONLINE ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความประทับใจที่มีต่อโครงการยังคงอยู่ในใจของว่าที่บัณฑิต มก.

 

นายพงศกร ศรีจันจรา นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.บางเขน

“ผมขอบคุณ มก.ที่เห็นความสำคัญของโครงการปัจฉิมนิเทศ เพราะช่วงเวลาที่กำลังจะจบ เป็นช่วงเชื่อมต่อกับวัยทำงาน นิสิตหลายๆ คนยังคงขาดความมั่นใจ การได้ฟังข้อคิดจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน ช่วยให้รู้สึกว่า เราไม่ได้กำลังก้าวผ่านช่วงนั้นไปคนเดียว พี่ๆ ก็เคยผ่านมาก่อน ต้องมีการเตรียมตัวในด้านต่างๆ และมีสติ ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่า ความรู้ที่เรามี จะนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป โครงการนี้เป็นเหมือนห้องเรียนรวมสุดท้ายของผม แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ตามปกติ แต่มหาวิทยาลัยยังคงจัดออกมาในรูปแบบออนไลน์ นับเป็นรูปแบบที่สะดวก และปลอดภัยต่อทุกๆ คน และมีประโยชน์ที่ดีต่อนิสิตชั้นปีอื่นๆ รวมถึงคนทั่วไปที่ได้ฟัง”

นายอับดุลรอห์มาน สาแม นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

“โครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ เป็นโครงการที่ดี และยังเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีมากอีกด้วย เนื่องจากปีนี้ไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน โซเชียลเน็ตเวิร์คก็ไม่เคยทำให้เราไกลกัน และยังเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทุกวิทยาเขต โดยมีรุ่นพี่ KU ของทุกวิทยาเขตมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน การวางแผนการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำงาน และวางแผนชีวิตของเราเองในอนาคตได้อย่างดี”

น.ส.อลีนา จันทมาตร นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

“มหาวิทยาลัยยังไม่ลืมพวกเรา เพราะเป็นปีที่ไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆ การปัจฉิมนิเทศแบบออนไลน์เป็นอะไรที่อินเทรนด์มาก แต่จะน่าเบื่อหรือไม่ถ้าต้องนั่งฟังการปัจฉิมเป็นชั่วโมงๆ แต่พอได้ฟังจริงๆ เหนือความคาดหมาย เพราะได้ทั้งบทเรียนที่ดี และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีมากจากรุ่นพี่ ที่ประทับใจมากคือบทเรียนสามบทเรียน ที่รักษาการอธิการบดีได้แบ่งปันในเวลา 3 นาที ซึ่งเป็น 3 นาทีที่ได้อะไรๆ เต็มที่มาก และสามารถนำสิ่งนั้นไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานได้จริง”

น.ส.ศิริญญา เกษกุล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มก.วิทยาเขตศรีราชา

“แปลกใจ เพราะตอนแรกคิดว่าจะไม่จัดกิจกรรมแล้ว แต่เมื่อจัดแบบออนไลน์ รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมมากๆ อย่างน้อยก็ทำให้คำนึงได้ว่า บ้านเกษตรนี้ไม่เคยปล่อยใคร หรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประทับใจในโครงการมาก เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยจัดมาก่อน อีกทั้ง ยังไม่มีรุ่นพี่ หรือรุ่นอื่นๆ เคยได้ทำ จึงรู้สึกได้ว่ากิจกรรมนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ที่สำคัญ กิจกรรมนี้ยังทำให้เราได้บันทึกความทรงจำได้อย่างยาวนานผ่านคลิปวิดีโอแนะนำ วิดีโออวยพร วิดีโอสอนใจซึ่งดีมากๆ เพราะถ้าเราคิดถึง ก็ย้อนมาดูคลิปได้ตลอด”

นับเป็นตัวอย่างกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง และไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ หรืออุปสรรคใดๆ เพื่อให้นิสิต และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรค มุ่งสู้เป้าหมายแห่งอนาคต และอาชีพ

นี่คือการออกแบบของวิถีชีวิตใหม่ ของโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon