ว.บริหารธุรกิจฯ พร้อมเปิดสอนชั้นเรียนปกติ คุมเข้มตามมาตรการ สธ.ป้องกันโควิด-19

ว.บริหารธุรกิจฯ พร้อมเปิดสอนชั้นเรียนปกติ คุมเข้มตามมาตรการ สธ.ป้องกันโควิด-19

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มธบ.และ CIBA ได้เตรียมความพร้อมเปิดมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้แนวทาง รวมถึง เตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 27 กรกฎาคม เพื่อดูแลความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ อว.อย่างเคร่งครัด เพราะการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเป็นแนวปฏิบัติในรูปแบบ New Normal ควบคู่กับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

“ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการเข้มข้น โดยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามมาตรการของภาครัฐ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในบริเวณของมหาวิทยาลัย และโดยรอบได้เป็นอย่างดี แม้จะมีนักศึกษาจีนจำนวนมาก แต่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกัน มธบ.เป็นมหาวิทยาลัยสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีพื้นที่ให้นักศึกษาได้ลองคิดค้นนวัตกรรม สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เรียน ในการเปิดการเรียนการสอน จึงมุ่งให้นักศึกษามาเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก และมีมาตรการในการควบคุมการเข้าชั้นเรียนให้เป็นไปตามแนวทางของ อว.” ผอ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ผอ.ดร.ศิริเดชกล่าวอีกว่า วิทยาลัย CIBA ได้กำหนดมาตรการดูแลนักศึกษา เน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ลดปริมาณคนเข้ามาในมหาวิทยาลัย กระจายชั่วโมงเรียนออก สลับห้อง รวมถึง ก่อนเข้าห้องเรียน มหาวิทยาลัย หรือตามตึกเรียนต่างๆ นักศึกษา บุคลากรต้องเช็คอินตามแพลตฟอร์มของไทยชนะ เพื่อดูว่านักศึกษาแต่ละคนอยู่ในมหาวิทยาลัย ใช้บริการตึกไหนจำนวนเท่าใด อีกทั้ง จะทำความสะอาดดูแลสุขอนามัยตาม สธ.กำหนด รวมถึง การใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยจะเน้นจ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต โมบายแบงค์กิ้งมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัส การจัดเวลาเปิดปิดแอร์ ฉะนั้น ต่อให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลัก และอนุญาตให้คนนอกเข้ามาได้ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon