มติบอร์ดอค. จ้าง ‘อดุลย์ บุสสา’ ผอ.อค. ‘ณัฏฐพล ‘เดินเครื่องสรรหาเลขาสกสค.-คุรุสภา

มติบอร์ดอค. จ้าง ‘อดุลย์ บุสสา’ ผอ.องค์กาค้าฯ ณัฏฐพล เดินเครื่องสรรหาเลขาสกสค.-คุรุสภา

มติบอร์ดอค. จ้าง ‘อดุลย์ บุสสา’ ผอ.องค์กาค้าฯ ณัฏฐพล เดินเครื่องสรรหาเลขาสกสค.-คุรุสภา ไม่รอศาลอุทธรณ์ เหตุขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)และคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสกสค. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือ การสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสค. ผู้อำนวยการองค์การค้า และเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งยังมีเรื่องค้างคาอยู่  และตลอดระยะเวลา 1 ปี ตนได้พยายามหาผู้มารับผิดชอบที่แท้จริง โดยที่ผ่านมาได้มีการสอบถามฝ่ายกฎหมาย และคณะกรรมการกฤษฎีการเพื่อแก้ปัญหาให้องค์กรเหล่านี้เดินหน้าไปได้  ในส่วนขององค์การค้าฯ ถือว่า การสรรหาที่ผ่านมาได้สิ้นสุดแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสรรหาเลขาธิการสกสค.ที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติ ให้ทำสัญญาจ้างนายอดุลย์ บุสสา  ผู้ได้รับการสรรหา ให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ต่อไป ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสกสค. และเลขาคุรุสภา นั้นเตรียมออกประกาศเนื่องจากได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วว่าสามารถเดินหน้าสรรหาต่อไปได้

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวว่า เหตุผลที่นายณัฏฐพล จะให้มีการประกาศสรรหาเลขาธิการสกสค.และเลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ นั้น เพราะเห็นว่ากรณีที่นายนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)อดีตปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. ฟ้องคณะกรรมการสกสค.ต่อศาลปกครองกลาง หลังมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  เป็นเลขาธิการสกสค.  โดยให้เหตุผลว่าส่งเอกสารไม่ครบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ถ้ารอให้ศาลอุทธรณ์ ก็อาจต้องเวลานาน องค์กรจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่แทนทั้งสององค์กร เป็นข้าราชการประจำ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้ว จะทำงานได้ไม่เต็มเวลา

“ขณะที่ นายอรรถพลยื่นฟ้องศาลปกครอง  บอร์ดสกสค.ก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ด้วยเช่นเดียวกัน ว่า นายอรรถพล ได้มอบหมายให้นายวิมล จำนงบุตร  อดีตรองเลขาธิการสกสค.เข้าร่วมประชุม  และมีผลกับการออกเสียงในการสรรหาในครั้งนั้นด้วย ศาลปกครองกลาง ก็มีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีสภาพร้ายแรง ถือว่ามีส่วนได้เสีย เพราะรองเลขาธิการสกสค.ก็ต้องเลือกเลขาธิการสกสค.อยู่แล้ว ดังนั้นศาลปกครองกลางจึงได้ยกทั้งสองเรื่องและเพิกถอนกระบวนการสรรหาไป แต่นายอรรถพล ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดยืนยันว่าบอร์ดสกสค.ครบถ้วนไม่เป็นสภาพร้ายแรง ขณะเดียวกันบอร์ดสกสค.ก็อุทธรณ์ไปพร้อมกันว่าเอกสารนายณรงค์ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามณัฏฐพล  มองว่าเรื่องอยู่ในศาลปกครองสูงสุดไม่รู้ว่าเรื่องจะจบสิ้นเมื่อไร จึงได้สอบถามไปยังกฤษฎีกาว่าศธ.สามารถดำเนินการสรรหาต่อไปได้หรือไม่  ซึ่งกฤษฎีกาไม่รับพิจารณา เพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการศธ. จึงได้ส่งเรื่องมาที่สำนักนิติการ สำนักงานปลัด.ศธ.ให้พิจารณาในเรื่องกฎหมาย ซึ่งสำนักงานนิติการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถสรรหาใหม่ได้ เนื่องจากนายณรงค์ได้ทำหนังสือถึงบอร์ดสกสค.แล้วว่าขอสละสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสค. จึงถือว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิการสกสค.ได้สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่นายณรงค์สละสิทธิ์เป็นเลขาธิการสกสค.  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ปลัด.ศธ.ไปถอนคำอุทธรณ์กรณีนายณรงค์มีคุณสมบัติครบถ้วน เพราะนายณรงค์ได้ขอสละสิทธิ์ในการสรรหาเป็นเลขาธิการสกสค.แล้ว  และฝ่ายกฎายให้ความเห็นว่า การอุทธรณ์ของนายอรรถพล ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ไม่มีผลต่อการดำเนินการสรรหาเลขาธิการสกสค และเลขาธิการคุรุสภา จึงให้ดำเนินการสรรหาทั้ง 2 ตำแหน่งต่อไป” นายสมบูรณ์

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ที่มีคนร้องว่าการประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะยังไม่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 นั้น เนื่องจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการศธ. ประกาศสรรหาตำแหน่งดังกล่าวได้และ เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงมีมติให้จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาใหม่ ซึ่งต้องกำหนดหลักเกณฑ์และหัวข้อให้ชัดเจนในการดำเนินงานตามแผนและนโยบายของศธ.โดยผู้สมัครจะต้องทำแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน 1 ปี ว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง มาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา เพราะคณะกรรมการจะต้องมีการประเมินการทำงานช่วง 6 เดือน และช่วง 1 ปี ว่าผู้ได้รับสรรหาตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอมาได้หรือไม่ โดยขณะนี้นายณัฏฐพล ได้มอบหมายให้ดำเนินการออกประกาศการสรรหาโดยเร็วที่สุด คาดว่าใช้เวลาในการสรรหาไม่เกิน 3 เดือน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสรับให้สีกากินนอนในวัดจริง ชราแล้วต้องมีคนดูแล จนท.ไกล่เกลี่ยให้พ้นวัดใน 24 ชม.
บทความถัดไปอุตฯอาหาร-ยาขยายตัวต่อเนื่อง สวนทางเอ็มพีไอรวมพ.ค.ดิ่งหนัก23.19%