คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ปลื้มติดอันดับ 201-300 จาก 4 พัน ม.โลก

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ปลื้มติดอันดับ 201-300 จาก 4 พัน ม.โลก

จัดอันดับ – ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2020 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ติดอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences (Nursing) การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก เกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2020 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ได้ 20.5 คะแนน 2.จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา ได้ 75.6 คะแนน 3.ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ ได้ 94.6 คะแนน 4.จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวารสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา ได้ 18.9 คะแนน และ 5.จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา ได้ 27.0 คะแนน

“จากผลการจัดอันดับดังกล่าว สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังแสดงถึงความเข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ในสาขาวิชา Medical Sciences (Nursing) และรายวิชาอื่นๆ โดยตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการทางการพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอนจนคณะได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2564” ศ.ดร.วิภาดา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมที่ดินเปิดให้บริการ ระบบค้นหาพิกัดและแผนที่นำทางไปสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
บทความถัดไป“แบงก์ชาติและจอมพล ป.” โดย กานดา นาคน้อย